Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Trafikolycka personbil

Denna utbildning vänder sig till dig som är anställd inom räddningstjänsten och vill höja din kunskapsnivå om trafikolycka med personbil och losstagning. Med vårt unika koncept och material får du en 3-dagars utbildning där du lär dig det senaste inom kommunikationsolyckor och området trafikolycka. Under utbildningen varvar vi teori med praktiska moment.

Målgrupp

Räddningstjänst (hel- och deltidspersonal)

Tidsåtgång

Tre heldagar exklusive förstudier

Pris

9 000 kr (exklusive moms) per deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Antal kursdeltagare

Max 8 personer per utbildningstillfälle. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Detta meddelas senast 14 dagar innan kurstillfället.

Material

Efter avslutad utbildning får varje kursdeltagare hela utbildningsmaterialet i PDF-format. Vår förhoppning är att du efter genomförd utbildning ska ha sådana kunskaper att du kan fortbilda din egen organisation.

Materialet innehåller bland annat avspärrningsrutiner, typinsatser, fordon med alternativa drivmedel och konstruktionslära, för att ge några exempel.

Anmälan 

Anmäl dig genom att välja kursdatum och fyll sedan i resten av formuläret nederst på denna sida.

Kommande kurstillfällen

17-19 mars 2020

Samtliga kurstillfällen genomförs på Botkyrka brandstation.

Kursansvarig

Tommy Carnebo
Skicka e-post till Tommy Carnebo
Tfn 08-721 22 00