Huddinge kommun

Till dig som är anställd inom Huddinge kommun erbjuder vi följande utbildning.

Grundläggande brandskyddsutbildning 

På utbildningen i grundläggande brandskydd får du lära dig mer om varför det börjar brinna. Vi pratar om hur du ska agera vid en brand på din arbetsplats eller i din bostad och du får veta hur du kan förhindra att bränder uppstår. Kursen avslutas med praktik där du bland annat får genomföra en släckövning med handbrandsläckare. 

Innan utbildningen, gå gärna igenom den webbaserade utbildningen i grundläggande brandskydd.

Tidsåtgång

Cirka 3 timmar

Antal kursdeltagare

Maximalt antal kursdeltagare är 20 st.

Anmäl dig genom att välja kursdatum och fyll sedan i resten av formuläret.

Anmälan

Allmän information 

Din anmälan är bindande men vid förhinder kan en kollega överta utbildningsplatsen. Meddela eventuellt byte till kursansvarig på plats. 

Vänligen kom i tid, minst 10 min innan utsatt tid. Utbildningen hålls på Huddinge brandstation. Åk gärna kollektivt då det finns begränsat med parkeringsmöjligheter och det är bättre ur miljöhänsyn.

Planera din resa med SL här