Föreståndare för brandfarliga varor

Utbildningen till föreståndare för brandfarliga varor vänder sig till dig som ska vara just föreståndare för brandfarliga varor. På utbildningen får du lära dig mer om lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, om ditt ansvar och om myndighetens tillsyn. Vi pratar också om olika fysikaliska egenskaper hos brandfarliga varor och om hur du får förvara/hantera din brandfarliga vara. Kursen avslutas med en praktisk släckövning där du får prova på att använda en handbrandsläckare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som ska vara föreståndare för brandfarlig vara i en verksamhet med mindre omfattande hantering av brandfarlig vara. Exempel på verksamheter kan vara skolor, restauranger och butiker. Kursen är också lämplig för övrig personal som hanterar brandfarliga varor i sitt arbete.

Tidsåtgång

Cirka 4 timmar

Pris

880 kr (exklusive moms) per deltagare. I priset ingår fika. 

Pris för hel grupp enligt offert.

Antal kursdeltagare

Max 20 personer per utbildningstillfälle. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt intresse, detta meddelas senast en vecka innan kurstillfället.

Anmälan och övriga frågor

För att anmäla dig till nästa kurstillfälle börja med att välja kursdatum och fyll sedan i resten av formuläret nedan. Om ni är en större grupp kan ni också boka ett eget kurstillfälle. För bokning av enskilt utbildningstillfälle eller om du har några övriga frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Kommande kurstillfällen 

Just nu har vi inga kurstillfällen inplanerade.

Samtliga kurstillfällen genomförs på Tyresö brandstation kl. 08.00-13.00. 

Kursansvarig

Mikael Kjellquist
Skicka e-post till Mikael Kjellquist
Tfn 08-721 22 00