Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi heta arbeten. Det genomförs i en mängd branscher, industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några stycken.

Kursen ger dig kunskap om risker och ansvar så att du kan utöva ditt arbete med större säkerhet. Du får ett heta arbeten-certifikat efter genomgången utbildning.

Övergripande innehåll

  • Risker och regler vid heta arbeten
  • Inträffade bränder på grund av hetarbete
  • Brandfarliga varor, flampunkter
  • Takarbete
  • Hetarbetarens och arbetsledarens ansvar
  • Gasflaskor vid brand
  • Praktisk hantering av handbrandsläckare

Målgrupp

Kursen är riktad till dem som på något sätt hanterar eller utför heta arbeten.

Tidsåtgång

Cirka 6 timmar.

Pris

2 950 kronor ex moms/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Antal kursdeltagare

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Kommande kurstillfällen 

Vissa tillfällen är ännu ej bokningsbara. Listan uppdateras löpande.

Hösten 2020

9 september kl. 8-16, Södertälje 

28 september kl. 8-16, Södertälje 

12 oktober kl. 8-16, Södertälje 

22 oktober kl. 8-16, Södertälje 

11 november kl. 8-16, Södertälje 

25 november kl. 8-16, Södertälje

9 december kl. 8-16, Södertälje    

Kursansvarig

Mikael Kjellquist
Skicka e-post till Mikael Kjellquist
Tfn 08-721 22 00

Mer information finns att läsa på Brandskyddsföreningens hemsida