Heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi heta arbeten. Det genomförs i en mängd branscher, industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några stycken.

Kursen ger dig kunskap om risker och ansvar så att du kan utöva ditt arbete med större säkerhet. Du får ett heta arbeten-certifikat efter genomgången utbildning.

Övergripande innehåll

  • Risker och regler vid heta arbeten
  • Inträffade bränder på grund av hetarbete
  • Brandfarliga varor, flampunkter
  • Takarbete
  • Hetarbetarens och arbetsledarens ansvar
  • Gasflaskor vid brand
  • Praktisk hantering av handbrandsläckare

Målgrupp

Kursen är riktad till dem som på något sätt hanterar eller utför heta arbeten.

Tidsåtgång

Cirka 6 timmar.

Pris

3 300 kronor ex moms/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Antal kursdeltagare

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Kommande kurstillfällen 

Vissa tillfällen är ännu ej bokningsbara. Listan uppdateras löpande.

28 aug Södertälje

5 sep Södertälje

12 sep Södertälje

18 sep Haninge

24 sep Nacka

2 okt Haninge    

8 okt Nacka   

14 okt Huddinge 

16 okt Haninge  

23 okt Huddinge 

29 okt Nacka 

5 nov Nacka  

18 nov Södertälje

20 nov Huddinge

11 dec Haninge

11 dec Södertälje

18 dec Huddinge

Kursansvarig

Mikael Kjellquist
Skicka e-post till Mikael Kjellquist
Tfn 08-721 22 00

Mer information finns att läsa på Brandskyddsföreningens hemsida