Systematiskt brandskyddsarbete

På utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete får du grundläggande kunskap för att lära dig hur ni ska arbeta för att skapa ett bra brandskydd i er verksamhet/på er arbetsplats. Vi pratar om ansvar för brandskydd, hur du kan bygga upp en brandskyddsorganisation och hur du ser till att ditt tekniska brandskydd alltid är fungerande. Du får också lära dig mer om brandrisker och om hur ni ska hantera ett nödläge.

Kursen kommer att beröra följande delar

  • Brandförlopp- och orsaker
  • Ägare/nyttjanderättshavares ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens roll
  • Riskhantering
  • Organisation
  • Tekniskt brandskydd
  • Tips och råd för att skapa ett fungerande SBA

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är utsedd att göra kontroller av det interna brandskyddet i en enklare verksamhet. Det är inget krav men vi rekommenderar att utbildningen kombineras med en grundläggande brandskyddsutbildning.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på någon av förbundets brandstationer.

Tidsåtgång - cirka 3,5 timma

Max 20 personer per utbildningstillfälle

Pris

880 kr (exklusive moms) per deltagare.

Pris för hel grupp enligt offert.

Anmälan

Avregistrering senare än 5 dagar innan kurstillfället debiteras med full avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med färre än 5 kursdeltagare senast 5 arbetsdagar innan kurstillfället. Om en kurs ställs in av oss kommer den inte att faktureras.

Kommande utbildningstillfällen

Just nu har vi inga inplanerade utbildningstillfällen. 

Frågor 

För bokning av enskilt utbildningstillfälle eller om du har några övriga frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Om ni är en större grupp kan ni också boka ett eget kurstillfälle.