D-HLR

För dig som

D-HLR för insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR och som har tillgång till hjärtstartare.

Förkunskaper

Inläst kursbok D-HLR och genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

Innehåll

Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp. Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer Största delen i utbildningen är praktisk träning.

Datum

Platser kvar