Föreståndare brandfarlig vara

För dig som

Kursen vänder sig till personer som ska vara föreståndare för brandfarlig vara i en verksamhet med mindre omfattande hantering av brandfarlig vara. Exempel på verksamheter kan vara skolor, restauranger och butiker. Kursen är också lämplig för övrig personal som hanterar brandfarliga varor i sitt arbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Utbildningen till föreståndare för brandfarliga varor vänder sig till dig som ska vara just föreståndare för brandfarliga varor. På utbildningen får du lära dig mer om lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, om ditt ansvar och om myndighetens tillsyn. Vi pratar också om olika fysikaliska egenskaper hos brandfarliga varor och om hur du får förvara/hantera din brandfarliga vara. Kursen avslutas med en praktisk släckövning där du får prova på att använda en handbrandsläckare.

Datum

Platser kvar