Första insatsperson FIP

För dig som

Utbildningen riktar till till kommunväktare som ska åka som första insatsperson på uppdrag av sin kommun.

Förkunskaper

Genomförd webbutbildning Rakel och genomgånget förstudiematerial med instuderingsfrågor.

Innehåll

Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt kunna ta emot ett larm och påbörja en enklare insats med hjälp att de verktyg personen förfogar över i väktarbilen.

Datum

Platser kvar