Heta arbeten

För dig som

Kursen lämpar sig för dig som ska vara hetarbetare, brandvakt eller tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten. Det är samma utbildning både för dig som behöver gå repetitionsutbildning som för dig som behöver gå för första gången. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Arbeten som medför risk för antändning genom uppvärmning eller gnistbildning kallas för heta arbeten. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning samt arbete med varmluftspistol eller gasolbrännare. För att genomföra heta arbeten kräver försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter att den som utför arbetet är utbildad och certifierad. Det är inte enbart den som utför själva arbetet som behöver certifikat, utan det krävs även en brandvakt samt tillståndsansvarig. Vi hjälper dig att ordna certifikatet.

Datum

Platser kvar