Kommundag

Den 6 september bjuder Södertörns brandförsvarsförbund in till en inspirerande och lärorik kommundag på vår station Lindvreten i Vårby Gård.

Dagen vänder sig till dig som arbetar som chef eller verksamhetsansvarig inom någon av våra medlemskommuner; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Vi kommer att erbjuda korta seminarier inom olika områden. I pauserna möter du våra medarbetar som bland annat är involverade i arbetet med jämställdhet och mångfald, sotning och brandskyddskontroller. Därtill får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenhet med kollegor från andra kommuner. 

Kommundagen är kostnadsfri och du kan välja att gå på en eller flera seminarier. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt. Du kan också överlåta din plats till en annan person. I pauserna mellan passen mitt på dagen bjuder vi på lättare lunch.

Hitta hit

Seminarier

Program för utskrift

Tryggare bostäder - Hembesök
Varje   år omkommer ca 100 personer i bränder, 9 av 10 omkommer i bostaden. Genom att   besöka personer i hemmet och informera om hur man förebygger och hanterar en   eventuell brand  har Räddningstjänsten   Syd påvisat en nedgång i antalet bostadsbränder. Under hösten 2017 kommer   Södertörns brandförsvarsförbund börja med hembesök.

I väntan på brand
Viljan att hjälpa till vid olyckor är stor. Frivilliga resurser är en stor tillgång för räddningstjänsten, speciellt i glesbygder där framkörningstiden är länger. En första insats kan då vara avgörande för både liv, hälsa och egendom.

Säkerhet- och trygghet i planprocessen
Att redan innan byggstart se över det fysiska skydd som behövs för att personer ska känna sig trygga och säkra. Men trygghetskonceptet omfattar så mycket mer än de fysiska skydden. Under 2017 kommer Södertörns brandförsvarsförbund även beakta trygghetsskapande faktorer i erhållna remisser.

Säkerhet kring vatten
Varje år omkommer drygt 100 personer i drunkningsolyckor. Svenska livräddningssällskapet har tagit fram ett koncept för ”En vattensäker” kommun, men vad innebär det egentligen?

Säkra boenden för seniorer
Äldre personer löper större risk att omkomma i bostadsbränder. Genom att samarbeta med bla hemtjänsten kan vi gemensamt minska antalet dödsbränder genom att tidigt upptäcka riskmiljöer och arbeta förebyggande.

Kommunala tjänster i räddningscentralen
Idag är ungefär hälften av alla bränder i kommunala byggnader anlagda. Utöver detta kommer den omfattande skadegörelsen på skolor och annan infrastruktur.  Som medlemskommun kan du koppla olika larm för hantering till Räddningscentralen. Vi ser ett behov v att arbeta på andra sätt än de traditionella dör att identifiera potentiella hot eller skador på en fastigheter. Vi visa hur olika funktioner i en kommun kan kopplas ihop för att hantera dessa händelser.

Miljön och olyckan
Hur bygger man en miljömedveten brandstation? Kan man miljöcertifiera ett helt brandförsvar? Kom och lyssna på hur Södertörns brandförsvarsförbund arbetar med hänsyn till miljön, både till vardags och när olyckan är framme.

Vår utbildningskatalog
Hur gör man för att släcka en brand? Vad gör jag om jag ser någon falla ihop på gatan? Får jag ställa cykeln i trappen på jobbet? Att ha kunskapen att svara på dessa frågor kan rädda liv. Få information om vilka utbildningar vi erbjuder för ett säkrare och tryggare Södertörn.

Framtidsseminarium
Hur påverkas kommunal räddningstjänst av samhällets utvecklingen? Lyssna på när brandchef Lars-Göran Uddholm berättar om räddningstjänstens utmaningar och möjligheter.

Studiebesök räddningscentralen
Vad gör vi i Räddningscentralen - hur ser det ut och hur arbetar vi? Välkommen in på ett rundvandring.

Anmälan

Lunch
Tryggare bostäder - hembesök
I väntan på brand
Säkerhet- och trygghet i planprocessen
Säkerhet kring vatten
Säkrare boende för seniorer
Kommunala tjänster i räddningscentralen
Miljön och olyckan
Vår utbildningskatalog
Framtidsseminarium
Studiebesök räddningscentralen