Vuxen HLR i samhället

Deltagarna ska genom teoretisk undervisning och praktiskt deltagande få kunskap i hur man ska agera vid luftväg- och hjärtstopp på vuxna och hur man använder en hjärtstartare.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Passar alla målgrupper.

Innehåll

Utbildningen genomförs enligt HLR-rådets riktlinjer:

  • De första kritiska minuterna
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Larma 112
  • Hjärt-lungräddning, övning på docka
  • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
  • Demonstration - Användning av en hjärtstartare på ett säkert sätt

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Antal kursdeltagare

Minst 4 och max 12 personer.

Pris (ex moms)

6000 kr/tillfälle

Kommande utbildningstillfällen

Just nu har vi inga inplanerade utbildningstillfällen. 

Utbildningsbevis

Varje kursdeltagare kommer att få ett kompetenskort i Vuxen HLR efter godkänd genomförd utbildning.

Anmälan och övriga frågor

Utbildningen genomförs på din lokala brandstation. För dig som bor i Skogås och Trångsund är din lokala brandstation Haninge. 

Alla våra instruktörer är certifierade och följer HLR-rådets riktlinjer.