Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Barn HLR i samhället

Deltagarna ska genom teoretisk undervisning och praktiskt deltagande få kunskap i hur man ska agera vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0-1 år och 1 år-pubertet.

Förkunskaper 

Inga med det är lämpligt att först gått igenom vuxen HLR/DHLR.

Målgrupp

Passar alla målgrupper.

Innehåll

Utbildningen genomförs enligt HLR-rådets riktlinjer:

  • De första kritiska minuterna
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Hjärt-lungräddning, övning på docka
  • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 

Antal kursdeltagare

Minst 4 och max 6 personer.

Pris (ex moms)

7 000 kr/tillfälle 

Utbildningsbevis

Varje kursdeltagare kommer att få ett kompetenskort i Barn HLR efter godkänd genomförd utbildning.

Övrigt 

Kursen i Barn-HLR kan med fördel kompletteras med barnolycksfall.

Alla våra instruktörer är certifierade och följer HLR-rådets riktlinjer

Är du privatperson kontakta kursansvarig för anmälan och prisuppgift.

 

Utbildningssamordnare

För mer information och bokning skicka e-post till vår utbildningssamordnare