Aktuellt

24/5

Vi söker en ny produktionsledare för räddningscentralen

I dag har vi sju produktionsledare för föl...

16/5

Ej eldningsförbud

Länsstyrelsen i Stockholms län har i samrå...

27/4

Lediga tjänster

Nu söker vi dig som vill bli chef i vår or...

3/5

Vi söker brandvärnsman till Dalarö brandvärn

Vi behöver bli fler, både män och kvinnor....

För privatpersoner

 • Elda och grilla i naturen

  Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning.

 • Utrustning för att hantera en brand

  En brand i en bostad kan sprida sig mycket fort. Det är därför viktigt att du som boende kan göra något själv för att försöka stoppa branden.

 • Om det börjar brinna

  Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker.

 • Brand och teknik

  Många av de som drabbas av bränder i hemmet är äldre och har i regel någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

För företag och organisationer

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson