Tjänster & avtal

Södertörns brandförsvarsförbund erbjuder en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. Genom aktiv omvärldsbevakning och tekniska system arbetar vi både förebyggande och vid akuta händelser. Vi ser till helheten för att uppnå och leverera den bästa servicen till våra kunder.

Du kan alltid nå oss dygnet runt året om för att få hjälp.