Kommunala jour- och beredskapstjänster

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan avtala om att räddningscentralen hanterar och förmedlar jour- och beredskapstjänster.

Företag eller privatpersoner/hushåll kan inte ansluta denna tjänst till räddningscentralen.

För att ansluta tjänsten måste först ett ramavtal tecknas* därefter tecknas ett ”Avtal om Jour- och beredskapstjänster”. Nödvändiga dokument finner ni i spalten till vänster.

Till avtalet finns en bilaga där kunden fyller i vilka åtgärder som skall vidtas, vem som skall kontaktas och mellan vilka tider detta skall ske, för varje specifikt område. Viktigt är att ni fyller i bilagan/ åtgärdsunderlaget, så noggrant som möjligt.

Då kundens växel eller verksamhet stänger för dagen hanterar räddningscentralen de akuta ärenden som inkommer och som har fördefinierats i upprättat avtal och åtgärdsunderlag. Exempel på ärenden kan vara störningar i vatten- och el försörjning, snöröjning, trasig trafikbelysning eller aktivering av kundens krisledningsorganisation. 

Tjänsten driftsätts först då alla handlingar, korrekt ifyllda, inkommit till räddningscentralen

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index.  Abonnemangsavgiften baseras på antalet valda jour- och beredskapstjänster.

För information om aktuella avgifter och hjälp med att fylla i blanketterna, vänligen kontakta vår kundtjänst. För mer information se ”produktblad jour- och beredskapstjänster”

För ändring av uppgifter i ett befintligt avtal använder du ”Ändringsblanketten”. Glöm inte att ange er angivna huvudkod, utan den kommer inte ändringen att utföras. En avgift för ändring av uppgifter i åtgärdsunderlaget debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

*Endast ett (1) ramavtal behöver tecknas mellan Södertörns brandförsvarsförbunds och dess medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser inom alla tjänsteområden utom brandlarm. Brandlarm regleras via eget unikt ramavtal.