Brandlarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en brandlarmanläggning till räddningscentralen.                                  

Företag med verksamhet inom nedanstående kommuner är välkomna att ansluta sitt brandlarm.          

Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.                                                    

Privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sitt brandlarm till räddningscentralen.

För att ansluta ett brandlarm måste först ett ramavtal tecknas därefter tecknas ett ”Avtal om brandlarm” per sändare. Nödvändiga dokument finner ni i spalten till vänster.

Brandlarm driftsätts först då alla handlingar, korrekt ifyllda, inkommit till räddningscentralen. Del 3 i avtalet, Installatörsdelen, kan ersättas med korrekt registreringsschema från tex Add-secure.

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För ändring av uppgifter i ett befintligt avtal använder du ”Ändringsblanketten”. Glöm inte att ange er angivna huvudkod/behörighetskod, utan den kommer inte ändringen att utföras. En avgift för ändring av uppgifter i larmanläggningen debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För mer information se ”produktblad brandlarmsavtal”.