Brandlarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en brandlarmanläggning till räddningscentralen.                                  

Företag med verksamhet inom nedanstående kommuner är välkomna att ansluta sitt brandlarm.          

Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.                                                    

Privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sitt brandlarm till räddningscentralen.

För att ansluta ett brandlarm måste ett ”Avtal om brandlarm” per sändare tecknas. Nödvändiga dokument finner ni i spalten till vänster.

Brandlarm driftsätts först då alla handlingar, korrekt ifyllda, inkommit till räddningscentralen.
Del 3 i avtalet, Installatörsdelen, kan ersättas med korrekt registreringsschema från tex Add-secure.

För ändring av uppgifter i ett befintligt avtal använder du ”Ändringsblanketten”. Glöm inte att ange er angivna huvudkod/behörighetskod, utan den kommer inte ändringen att utföras. 

För mer information se ”produktblad brandlarmsavtal”.

Avgift 

  • En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 
  • En avgift för ändring av uppgifter i larmanläggningen debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 
  • En avgift för onödiga larm debiteras enligt taxa. Med onödiga larm menas larm som enligt räddningstjänstens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge.

Kontakta vår kundtjänst för aktuell taxa.