Inbrottslarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en inbrottslarmanläggning till räddningscentralen. 

Företag eller privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sitt inbrottslarm till räddningscentralen.

För att ansluta ett inbrottslarm måste först ett ramavtal tecknas* därefter tecknas ett ”Avtal om inbrottslarm” per sändare. Nödvändiga dokument finner ni i spalten till vänster.

Ert inbrottslarm driftsätts först då alla handlingar, korrekt ifyllda, inkommit till räddningscentralen.   Del 3 i avtalet, Inkoppling av larm, kan er installatör hjälpa er med att ifylla. Denna sida kan ersättas med korrekt registreringsschema från t.ex. Add-secure eller av installatör bifogat installationsschema där det framgår vilka karaktärer larmsändaren skickar.

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För information om aktuella avgifter och hjälp med att fylla i blanketterna, vänligen kontakta vår kundtjänst. För mer information se ”produktblad inbrottslarmsavtal”

För ändring av uppgifter i ett befintligt avtal använder du ”Ändringsblanketten”. Glöm inte att ange er angivna huvudkod/behörighetskod, utan den kommer inte ändringen att utföras. En avgift för ändring av uppgifter i larmanläggningen debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index.  

*Endast ett (1) ramavtal behöver tecknas mellan Södertörns brandförsvarsförbunds och dess medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser inom alla tjänsteområden utom brandlarm. Brandlarm regleras via eget unikt ramavtal.