Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande. Det är den enskilde som är skyldig att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start.

Brandförsvaret gör tillsyn av den enskildes brandförebyggande arbete och kan vid behov kräva att åtgärder vidtas. Om olyckan ändå skulle vara framme är det bra att ha skapat bra förutsättningar för räddningstjänstens insats genom att ha en insatsplan. I vissa verksamheter är insatsplanen ett krav men vi rekommenderar alla att tänka igenom förutsättningarna för en räddningsinsats i er verksamhet.