Vårt miljöarbete

Södertörns brandförsvarsförbund blev i februari 2019 certifierade enligt standarden ISO 14001:2015.

Det betyder att Södertörns brandförsvarsförbund har en kvalitetsstämpel på sitt sätt att jobba med miljö – och att vi arbetar med att ständigt bli bättre.

Miljö ska ingå i ordinarie styrning och planering. Samtliga våra 9 heltids- och 3 deltidsstationer är certifierade och tanken är att miljöledningssystemet ska ge en grön tråd från de gemensamma miljömålen till medarbetarnas dagliga arbete.

Det är viktigt att vi inom räddningstjänsten har ett miljötänk både vid räddningstjänst och förebyggande arbete. Till vår hjälp har vi ett kemikalieregister som hjälper oss att hålla reda på vilka kemikalier vi använder och en inköpsportal som ser till att vi bara beställer det som blivit godkänt ur miljöhänsyn enligt gällande inköpsrutin.

Kontakta oss

Froukje Bouius, miljöstrateg
Skicka e-post till Froukje Bouius