Handlingsprogram

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.
Ansvaret regleras i förbundsordningen och innebär att SBFF hanterar medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. I handlingsprogrammet ska målen för verksamheten beskrivas tillsammans med de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser.

Den förebyggande verksamheten ska beskrivas utifrån hur den är ordnad och hur den planeras. Förmågan för räddningstjänst ska beskrivas utifrån att genomföra räddningsinsatser för varje typ av olycka som identifierats i beskrivningen av risker. Dessutom ska förmågan att genomföra samtidiga och omfattande räddningsinsatser beskrivas tillsammans med förmågan att utöva ledning. Kopplat till beskrivningarna ska det också anges vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållanden såväl i fred som under höjd beredskap.

Eftersom SBFF ansvarar för kommunens skyldigheter enligt LSO, är det därför SBFF som upprättar handlingsprogrammet. Programmet omfattar samtliga medlemskommuner och upprättandet sker i samråd med både medlemskommunerna och andra samverkande myndigheter.

Handlingsprogrammet beslutas av SBFF:s förbundsdirektion.