Jämställdhet och likabehandling

Södertörns brandförsvarsförbund arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en arbetsplats där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. En jämställd arbetsplats fri från kränkningar är en rättighet.

En jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande är förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

Brandyrket har historiskt betraktats som ett yrke för män. Fortfarande lever en del gamla felaktiga föreställningar kvar om vem som kan eller bör vara brandman. Idag vet vi bättre. I Södertörns brandförsvarsförbund är ca 10 procent av brandmännen kvinnor.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och genomförde 2012-2014 ett stort kompetenshöjningsprojekt inom jämställdhet och mångfald som alla medarbetare deltog i. Läs mer om projektet Självklart!.

Nätverket jämställda räddningstjänster

Nätverket jämställda räddningstjänster verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga och välkommna.

Läs mer om nätverket.

Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten 

Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en förening som startades 2011 för att skapa ett forum där man kan finna information om/för kvinnor inom räddningstjänsten och förbättra förutsättningarna för kvinnorna inom yrket.

Läs mer om nätverket.