Företag & Organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olycker avseende brandsäkerhet samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), d v s ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar. Vill du ha hjälp med att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Södertörns brandförsvarsförbund utför också regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget göra.