Aktuellt

17/1

rescEU – Europas beredskapsreserv

I mars 2019 trädde rescEU ikraft. Det inne...

17/12

Samverkan kring fyrverkerikampanj i Södertälje

För att förhindra ordningsstörningar och b...

9/12

Så eldar du säkert och miljövänligt i vinter

Vedeldning är en av de största källorna ti...

29/11

Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare

Brandvarnardagen är en nationell temadag s...

Hem & Fritid

 • Fyrverkeri

  Ett rätt skött och avfyrat fyrverkeri – stort eller litet – är enbart till glädje och nöje. Här är några bra tips för ett säkert fyrverkeri.

 • Isdubbar

  Vi tycker att din säkerhet är viktig. Att aldrig ge sig iväg ensam ut på isen är den bästa livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig rätt utrustning.

 • Första hjälpen

  Kunskap om Första hjälpen kan rädda liv. Ett snabbt omhändertagande är av stor betydelse för överlevnad och tillfrisknande.

 • Tillfällig övernattning

  Om du vill arrangera en övernattning i samband med t ex större idrottsevenemang ställs vissa krav på dig.

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

 • Brandskyddskontroll

  Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson