Aktuellt

18/4

Förbundsdirektör - ledig tjänst

Södertörns brandförsvarsförbund söker nu e...

18/4

Eldning avrådes

Just nu är det stor risk för gräsbränder i...

5/4

Ny lag gällande fakturering från 1 april

Den 1 april trädde en ny lag i kraft som k...

28/3

Röda kryss ger blåljusfordon förtur på E4

När en allvarlig olycka inträffar på motor...

Hem & Fritid

 • Valborgsmässoeldar

  På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  I de flesta kommuner har man infört eldningsveckor. Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

 • Tillfällig övernattning

  Om du vill arrangera en övernattning i samband med t ex större idrottsevenemang ställs vissa krav på dig.

 • Sotning och rengöring

  Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök.

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson