Aktuellt

12/11

Vi startar nytt samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst

Måndag den 18 november startar ett nytt sa...

31/10

Ny sotare i Nynäshamns kommun från den 1 december 2019

Södertörns brandförsvarsförbunds upphandli...

1/10

Ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun

Från och med den 1 oktober 2019 gäller ny ...

Hem & Fritid

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

 • Brandskyddskontroll

  Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson