Välkommen till Södertörns brandförsvarsförbund!

Aktuellt

Hem & Fritid

Företag & Organisation

  • Brandfarliga varor

    För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd.

  • Explosiva varor

    För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd.

  • Tillsyn

    Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.