Aktuellt

26/3
18/3

Besöksstopp på våra brandstationer

Med anledning av coronaviruset covid-19 ha...

16/3

Öppet hus ställs in våren 2020

Med anledning av mycket hög risk för smitt...

Hem & Fritid

Företag & Organisation

  • Tillsyn

    Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

  • Systematiskt brandskyddsarbete

    I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

  • Brandskyddskontroll

    Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson