Aktuellt

Hem & Fritid

 • Elda och grilla i naturen

  Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning.

 • Öppet hus på brandstationen

  Vi har återkommande öppet hus på våra brandstationer. Det är begränsat med parkeringsplatser så åk gärna kollektivt.

 • Om det börjar brinna

  Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker.

Företag & Organisation

 • Brandfarliga varor

  För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd.

 • Explosiva varor

  För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd.

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.