Aktuellt

29/4

Begränsat firande av valborg

Det blir ännu ett år utan traditionsenligt...

12/4

Eldningsveckor

I de flesta kommuner har man infört eldnin...

7/4

Ny organisation för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har genomf...

30/3
25/3

Räddningsinsatsen i Kagghamra avslutas idag

Under perioden 23 december 2020 till 25 ma...

23/3

Gräsbrandsrisken är stor i Stockholms län

Det är förhöjd risk för gräsbrand i länet....

Hem & Fritid

Företag & Organisation

  • Tillsyn

    Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

  • Systematiskt brandskyddsarbete

    I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

  • Brandskyddskontroll

    Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

F├Âretag/Organisation

Privatperson