Aktuellt

2/10

Uppgradering av växeln 4 okt

Nu på onsdag den 4 oktober kommer vi uppgr...

28/9

Öppet hus på våra brandstationer

Välkommen till öppet hus på våra brandstat...

21/9

Vi söker brandmän, sommarvikarie 2018

Du ska ha huvudet på skaft, ett stort hjär...

11/9

Försvarsmaktens övning Aurora

För att öka den militära förmågan kommer F...

Hem & Fritid

 • Hembesök

  För att minska antalet bränder i bostäder kommer räddningstjänsten under hösten genomföra hembesök. Vi kommer börja med att besöka boenden i kommunerna Södertälje, Botkyrka, Ekerö och Nynäshamn.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  I de flesta kommuner har man infört eldningsveckor. Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

 • VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

  VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

 • Tillfällig övernattning

  Om du vill arrangera en övernattning i samband med t ex större idrottsevenemang ställs vissa krav på dig.

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson