Aktuellt

21/5

Västen som räddar liv - Hälften skulle kunna överleva!

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer ...

17/5

Eldningsförbud

Länsstyrelsens meddelar att det råder eldn...

16/5

Insatsen på AstraZeneca

Uppdatering kl. 16.45. Räddningstjänst avs...

7/5

Hem & Fritid

 • Valborgsmässoeldar

  På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  I de flesta kommuner har man infört eldningsveckor. Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

 • Tillfällig övernattning

  Om du vill arrangera en övernattning i samband med t ex större idrottsevenemang ställs vissa krav på dig.

 • Hembesök

  Södertörns brandförsvarsförbund vill att du ska leva i en trygg och säker hemmiljö, med avseende på brand och andra olyckor. Därför gör våra brandstyrkor hembesök. Vi informerar om hur du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme.

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  En utbildning i grundläggande brandskydd där du får lära dig mer om varför det börjar brinna och hur du ska agera vid en brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson