Tillfällig övernattning

Ska du arrangera en övernattning i en lokal som inte är anpassad för det, till exempel en skola eller idrottshall? Då finns det ett par saker du behöver veta. Du ska också anmäla övernattningen till oss på räddningstjänsten.

Det är vanligt med tillfälliga övernattningar i till exempel skolor och idrottshallar i samband med idrottsevenemang eller liknande. Lokalerna har inte samma typ av brandskydd som bostäder. Därför måste du som är ansvarig säkerställa att övernattningen kan ske på ett säkert sätt.
Kortfattat innebär det att du ska se till att:

  • Det finns minst två utrymningsvägar som är markerade.
  • Det finns brandvarnare och brandsläckare som är kontrollerade och fungerar.
  • Personalen på plats har tillräcklig kunskap för att agera korrekt vid en utrymning.
  • Personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning som finns.
  • De som övernattar har fått information så att de kan agera korrekt vid en utrymning.
  • Ordningsregler finns och följs.
  • Det finns vakande brandvakter om ni är över 100 personer.

Kraven kan se lite olika ut beroende på hur många ni är och vilka våningsplan ni ska sova på. Mer detaljerad information om kraven finns i PM 606 Tillfällig övernattning:

PM Tillfällig övernattning

Anmälan om övernattning

Sker övernattningen i markplan
Övernattar det personer med hjälpbehov
Jag är medveten om att det är jag som arrangör som är ansvarig för övernattningen och brandsäkerheten. Jag är också medveten om att anmälan till brandförsvaret enbart är en anmälan för brandförsvarets kännedom och att brandförsvaret inte bär något ansvar för den övernattning som jag arrangerar. Jag har också tagit del och är införstådd av det ansvar som åvilar mig som arrangör enligt "PM Tillfällig förläggning" som finns att läsa på brandförsvaret webbplats.

Obs! Du kommer inte att få en bekräftelse eller godkännande på din anmälan. Formuläret är till för att vi ska känna till att det övernattar personer i en lokal, om något skulle inträffa. 

 

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.