Tillfällig övernattning

I samband med t ex större idrottsevenemang, läger eller dylikt uppstår ibland behovet med övernattning i skolsalar, och andra byggnader. Då är det viktigt att komma ihåg att sådana byggnader inte är utformade för att övernatta i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.

Om du vill arrangera en sådan övernattning ställs vissa krav på dig som arrangör. Vilka dessa krav är kan du läsa i vårt PM Tillfällig förläggning. Om du ska arrangera en övernattning är det viktigt att du känner till att det är du som arrangör som bär det fulla ansvaret för övernattningen och är skyldig till att säkerhetsställa och eventuellt kompensera brandskyddet. Det är därför viktigt att du läser och tar del av kraven i nedanstående PM.

Vi vill också att du meddelar oss när övernattning sker. För att anmäla en övernattning fyller du i formuläret nedan. Innan formuläret kan skickas in måste du godkänna villkoren dvs. att du tagit del av, och utformat brandskyddet enligt PM tillfällig förläggning.

OBS! För att vara säker på att din anmälan går igenom använd webbläsare Google Chrome när du fyller i formuläret. Använder du Internet Explorer kan det ibland tyvärr innebära att din anmälan inte fullföljs och kommer oss tillhanda.    

Till PM Tillfällig förläggning

Anmälan om övernattning

Sker övernattningen i markplan
Övernattar det personer med hjälpbehov
Jag är medveten om att det är jag som arrangör som är ansvarig för övernattningen och brandsäkerheten. Jag är också medveten om att anmälan till brandförsvaret enbart är en anmälan för brandförsvarets kännedom och att brandförsvaret inte bär något ansvar för den övernattning som jag arrangerar. Jag har också tagit del och är införstådd av det ansvar som åvilar mig som arrangör enligt "PM Tillfällig förläggning" som finns att läsa på brandförsvaret webbplats.

Obs! Du kommer inte att få en bekräftelse eller godkännande på din anmälan. Formuläret är till för att vi ska känna till att det övernattar personer i en lokal, om något skulle inträffa. 

 

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.