Tillfällig övernattning

I samband med t ex större idrottsevenemang, läger eller dylikt uppstår ibland behovet med övernattning i skolsalar, och andra byggnader. Då är det viktigt att komma ihåg att sådana byggnader inte är utformade för att övernatta i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.

Om du vill arrangera en sådan övernattning ställs vissa krav på dig som arrangör. Vilka dessa krav är kan du läsa i vårt PM Tillfällig förläggning. Om du ska arrangera en övernattning är det viktigt att du känner till att det är du som arrangör som bär det fulla ansvaret för övernattningen och är skyldig till att säkerhetsställa och eventuellt kompensera brandskyddet. Det är därför viktigt att du läser och tar del av kraven i nedanstående PM.

Vi vill också att du meddelar oss när övernattning sker. För att anmäla en övernattning använder du ett formulär. Innan formuläret kan skickas in måste du godkänna villkoren dvs. att du tagit del av, och utformat brandskyddet enligt PM tillfällig förläggning.

OBS! För att vara säker på att din anmälan går igenom använd webbläsare Google Chrome när du fyller i formuläret. Använder du Internet Explorer kan det ibland tyvärr innebära att din anmälan inte fullföljs och kommer oss tillhanda.    

Till PM Tillfällig förläggning

Till anmälan (sidan öppnas i annat fönster)