Eldningsförbud

Här kan du läsa om vad de olika nivåerna på eldningsförbud innebär.

Det finns två nivåer av eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Eldningsförbud

Förbjudet under eldningsförbud

 • Att elda, grilla och bränna med kol, ved, gräs, grenar och annat fast bränsle är förbjudet.
 • Förbudet gäller i skog och mark utanför tätbebyggt område, eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas. Tätbebyggt område är när tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg eller park.

Tillåtet under eldningsförbud

 • Du får grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning.
 • På allmän plats får du bara grilla vid fasta grillplatser, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med till exempel betong eller sten och som har en bred markyta med grus eller liknande runt eldplatsen.

Vad får jag göra och inte göra under eldningsförbud? Frågor och svar i tabell (PDF) 

 

Skärpt eldningsförbud

Förbjudet under skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att elda, grilla med kol, ved, gräs, grenar och annat fast bränsle i naturen. Förbudet gäller utanför tätbebyggt område, i parker och allmänna ytor och även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Tillåtet under skärpt eldningsförbud

 • Du får grilla på din egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning.
 • Ute i naturen får du laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.

 

Vad får jag göra och inte göra under skärpt eldningsförbud? Frågor och svar i tabell (PDF) 

Var alltid försiktig!

 • Om du ska grilla måste du vara försiktig och se till att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen (exempelvis kol) bör stå på ben, upphöjd från marken, på brandfast underlag och på säkert avstånd från växtlighet.
 • Se till att ha släckutrustning nära till hands. Samma sak gäller för restauranger och liknande verksamhet, på verksamhetsområdet.
 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Var är det eldningsförbud?

För att få reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du använda appen "Brandrisk ute". Du kan också ringa våra automatiska telefonsvarare för information:

 • Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.
 • Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39.
 • Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Karta med aktuella eldningsförbud på krisinformation.se

Aktuell brandrisk och brandriskkartor på MSB:s webbplats 

 

Frågor och svar om eldningsförbud

Vad får jag göra och inte göra under eldningsförbud? Frågor och svar i tabell (PDF) 

Mer information om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats

 

Informationsmaterial om eldningsförbud

Du som är markägare eller verksamhetsansvarig kan skriva ut affischer och skyltar om eldningsförbudet som du hittar hos MSB och Länsstyrelsen:

Informationspaket om eldningsförbud (MSB)

Informationsmaterial om eldningsförbud för nedladdning (Länsstyrelsen)

På andra språk/information about fire ban in other languages

Information about fire ban in english (dinsakerhet.se)

Information about fire ban in other languages (krisinformation.se)