Utbildningar & Seminarier

Södertörns brandförsvarsförbund erbjuder utbildning inom brandsäkerhet och akutsjukvård för företag, organisationer och våra medlemskommuner. Våra instruktörer har en bred kompetens med erfarenhet från både utryckande och förebyggande räddningstjänst. En investering i kunskap är en bra investering.

För respektive utbildning finns information pris, om hur du anmäler dig och annat som är bra att veta. Om du har en fråga som du inte hittar svaret på finns också kontaktuppgifter till respektive utbildning. Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt och håller därför kurser på samtliga våra heltidsbrandstationer. I många fall kan vi också komma till er och hålla kursen i era lokaler.

Seminarium

Våra seminarier är ett forum för informationsspridning, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som på olika sätt har anknytning till vår verksamhet, allt från utveckling av teknik och metoder inom modern räddningstjänst till vårt stöd i det förebyggande arbete vi utför i våra medlemskommuner.