Avboka/Om kommunutbildningar

Till dig som är anställd inom någon av våra medlemskommuner (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun) erbjuder vi följande utbildningar.

Våra utbildningar

Grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen är en grundutbildning i brandskydd lämplig för all personal. Innehåller både teoretiskt och praktiskt inslag. 

Utbildningen erbjuds på plats på våra brandstationer eller i vissa fall på distans. Distansutbildningar innehåller inga praktiska inslag.

Datum för utbildningarna läggs upp löpande. 

Se tillgängliga kurstillfällen och boka Grundläggande brandskyddsutbildning

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är utsedd att göra kontroller av det interna brandskyddet i en enklare verksamhet. 

Se tillgängliga kurstillfällen och boka Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

HLR utbildningar 

I våra HLR-utbildningar lär sig deltagarna att identifiera ett hjärtstopp, utföra HLR med god kvalitet och att kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt. I utbildningen ingår också hantering av luftvägstopp. Utbildningarna läggs upp löpande. Det finns en utbildning för HLR på Vuxna och en för HLR på barn. 

Se tillgängliga kurstillfällen och boka utbildningen HLR Vuxen

Se tillgängliga kurstillfällen och boka utbildningen HLR Barn

Första insatsperson FIP

Utbildningen riktar till till kommunväktare som ska åka som första insatsperson på uppdrag av sin kommun. Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt kunna ta emot ett larm och påbörja en enklare insats.

Se tillgängliga kurstillfällen och boka utbildningen Första insatsperson FIP

Avbokning 

Om du får förhinder behöver du avboka din plats via rutan uppe till vänster med uppgifter som du hittar i din bokningsbekräftelse.

Observera att avbokning ska ske minst 7 dagar innan kursstart, annars debiteras fullt pris.

Vid för få anmälda kan ett kurstillfälle ställas in, detta meddelas i god tid.

Boka flera personer

Du kan ange flera personer i samma bokning. Observera att det inte är möjligt att abonnera ett helt kurstillfälle. Om du har särskilda önskemål för din organisation, kontakta extern.utbildning@sbff.se.

Kontakt 

Behöver du komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till extern.utbildning@sbff.se och beskriv ditt ärende.