Om webbplatsen

www.sbff.se är Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats. Syftet med webbplatsen är att på ett tydligt och tillgängligt sätt presentera information om oss och vår verksamhet för våra målgrupper.

Webbplatsen är uppdelad i fem huvuddeler

  • Hem & Fritid med information om brandsäkerhet i hemmet, en säker fritid, om olyckan är framme, elda och grilla samt sotning och brandskyddskontroller.
  • Företag & Organisation med information om sevesoanläggningar, brandfarliga och explosiva varor, sotning och brandskyddskontroller samt förebyggande brandskydd.
  • Utbildningar inom brandsäkerhet och akutsjukvård för företag, organisationer och våra medlemskommuner.
  • Tjänster & avtal där vi erbjuder en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 
  • Jobb & karriär där våra lediga tjänster annonseras. 

Utöver dessa delar finns checklistor.

Webbplatsen är utvecklad tillsammans med Osynlig och DevCore. Publiceringsverktyg (CMS) är EpiServer CMS 11.11.2.0. Den nuvarande webbplatsen har funnits sedan december 2014. 

Webbläsare

Webbplatsen fungerar i alla vanliga webbläsare som Firefox, Internet Explorer, Chrome och Safari. På webbplatsen finns pdf:er. För att öppna eller ladda ned dessa behöver du programmet Acrobat Reader.

Tillgänglighet

Vi strävar efter och arbetar aktivt mot att webbplatsen ska följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, 2.1 AA) för att göra webbplatsen, både innehåll och tjänster, användbara för så många som möjligt. För mer information ta del av vår tillgänglighetsredogörelse.

Behandling av personuppgifter

Södertörns brandförsvarsförbund respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Information om kakor (cookies)

Här finns information om vilka kakor/cookies som används på sbff.se och vilken data som sparas med hjälp av kakorna. Läs mer om hur vi hanterar kakor/cookies.

Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare för webbplatsen är Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsdirektör Cecilia Uneram. Har du frågor om webbplatsen? Kontakta brandforsvaret@sbff.se