Forskning & utveckling

Vi är en framåtsträvande och vidsynt organisation som vågar utmana rådande normer för att hitta bättre lösningar. Vi är reformbenägna och har skapat möjligheter att snabbt genomföra förändringar i organisationen. Vi har specialistkompetens inom många områden som vi delar med oss av till andra. Vi motiverar medarbetare att påverka utvecklingen genom nationella och internationella nätverk. På så sätt bidrar vi till forskning, utveckling och innovation för dagens och morgondagens räddningstjänst.

Nationella projekt och samarbeten

Brandforsk

RISE

CARER

WIN Guard

4C Strategies 

Nätverket för kommunala larmcentraler

Rapporter

Better Safe Than Sorry - En fallstudie om styrning av det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten 

Organisering för trygghet i samhällets tjänst

Samverkansformer för räddning och repons