Vår verksamhet

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som styrs av en förbundsdirektion. Förbundet bildades 1993 och består idag av tio medlemskommuner. Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker från dessa kommuner. Direktionen fastställer organisationens inriktning och mål. Förbundsdirektören är genom delegation utsedd att leda organisationens dagliga arbete.

Tillsammans med våra medlemskommuner arbetar vi för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Vår ambition är att leda förändringen och utvecklingen av räddningstjänsten i Sverige. Brandförsvarsförbundet gör det möjligt att samordna resurser under en gemensam ledning för att öka effektivitet, kvalitet, säkerhet och slagkraft. Vårt arbetssätt präglas av ett tvärsektoriellt säkerhetsarbete med våra medlemskommuner, fastighetsägare, företagare och den enskilde kommuninvånaren.