Anslagstavla

Södertörns brandförsvarsförbunds officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för mötesprotokoll och beslutade dokument från förbundsdirektionen. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Anmälan om överklagan ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits, det vill säga att ett meddelande om att beslutet tagits publicerats på förbundets digitala anslagstavla.

 

Mötesprotokoll

Information om anslaget

Justerat protokoll från direktionens sammanträde 2024-06-14

Sammanträdesdatum: 
Anslaget publicerades: 
Anslaget avpubliceras: 

Protokoll

Direktjusterad §32 - Godkännande av avvikelse från tilläggsavtal

Sammanträdesdatum: 14 juni 2024
Anslaget publicerades: 14 juni 2024
Anslaget avpubliceras: 8 juli 2024

 

Tidigare protokoll

 

Överklaga beslut

Ett generellt kommunalt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Alla kommunens medlemmar får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett kommunalt beslut kan överklagas inom tre veckor från det att justerat protokoll offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Beslutet prövas sedan av Förvaltningsrätten, som bedömer om det är lagligt eller inte.

Läs mer.

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

Läs mer.