Offentlig handling

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna

Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa. Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa. Läs mer om taxa för utlämnande av allmän handling.

Exempel på handlingar som är allmänna

En anteckning, en avskrift, en notering från telefonsamtal
E-post och brev
Bilder

Kontakta förbundet via vår växel eller e-post för att ta del av handlingar.

Telefon vx 08-721 22 00

E-post brandforsvaret@sbff.se