Sotning och brandskyddskontroll

En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. 

Södertörns brandförsvarsförbund har fått i uppdrag att sköta sotning och brandskyddskontroll åt förbundets medlemskommuner Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Sotning och rengörning

Sotning utförs av entreprenörer i samtliga av våra medlemskommuner.

Vem som utför sotning i din kommun hittar du här

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är en myndighetsutövning och utförs av delegerade brandskyddskontrollanter. 

Vem som utför brandskyddskontroll i din kommun hittar du här.