Sotning och brandskyddskontroll

Många bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder.  Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö ingår i Södertörns brandförsvarsförbund som har fått i uppdrag att sköta sotning och brandskyddskontroll åt kommunerna.

Sotning utförs av sju privata entreprenörer som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Brandskyddskontroll utförs av Södertörns brandförsvarsförbund i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje. I kommunerna Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sköts brandskyddskontrollerna av sotningsdistrikten.