Kontaktuppgifter brandskyddskontroll

Här hittar du kontaktuppgifter till utförare av brandskyddskontroller i våra medlemskommuner.

Botkyrka och Salem

Eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB                   
Skfm Niklas Löthner
Grödingevägen 45
147 01 Tumba       

 

Telefontid 8-12
Tfn 08 530 328 50
Fax 08 530 602 44
www.murre.se
info@murre.se

Ekerö, Södertälje och Nykvarn

Eldstäder och värmepannor

Skorstenfejarna LJ AB
Skfm Lars Johansson
Koppargatan 6
602 23 Norrköping

 

Imkanaler i storkök

Södertörns branförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

Telefontid 8-16, fre 8-15
(stängt för lunch 12-12.30)
Tfn 010 495 21 60
info@skorstensfejarna.se

 

 

Telefontid 8-12
Tfn 08-721 22 12
brandskyddskontroll@sbff.se

Haninge

Eldstäder och värmepannor

Haninge Sotning och Ventilation
Skfm Magnus Brandt
Träffgatan 1
136 44 Haninge

 

Imkanaler i storkök

Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

 

 

Telefontid 8-16.30
Tfn 08-556 525 90
www.haningesot.se
info@haningesot.se

 

 

Telefontid 8-12
Tfn 08-721 22 36
brandskyddskontroll@sbff.se

Huddinge

Eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB
Snättringeleden 1
141 41 Huddinge

 

Telefontid 8-16
(stängt för lunch 11-12)
Tfn 08 711 47 44
info@dinsotare.se
www.dinsotare.se

Nacka och Tyresö

Eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök 

Nacka och Tyresö Sotningsdistrikt AB
Skfm Kent Palmqvist
Box 176
135 25 Tyresö

 

Telefontid 7.30-16, fre 7.30-13
(stängt för lunch 11-11.30)
Tfn 08 712 05 25
Fax 08 712 64 70
www.tyresosot.se
info@tyresosot.se

Nynäshamn

Eldsträder, värmepannor och imkanaler i storkök
Bramstedts Skorstensfejeri AB
Skfm Roger Bramstedt
Centralgatan 75
149 40 Nynäshamn

Telefontid 8-16, fre 8-13
(stängt för lunch 11-12)

Tfn 08 520 100 55
info@dinsotare.se
www.dinsotare.se