Kameralarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en kameralarmanläggning till räddningscentralen. 

Företag eller privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sitt kameralarm till räddningscentralen.                

För att ansluta ett kameralarm måste först ett ramavtal tecknas* därefter tecknas ett ”Avtal om kameralarm” per objekt. Nödvändiga dokument finner ni i spalten till vänster.

Ert kameralarm driftsätts först då alla handlingar, korrekt ifyllda, inkommit till räddningscentralen. Del 3 i avtalet, Inkoppling av larm, kan er installatör hjälpa er med att ifylla.

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För information om aktuella avgifter och hjälp med att fylla i blanketterna, vänligen kontakta vår kundtjänst. För mer information se ”produktblad kameralarm”

För ändring av uppgifter i ett befintligt avtal använder du ”Ändringsblanketten”. Glöm inte att ange er angivna huvudkod/behörighetskod, utan den kommer inte ändringen att utföras. En avgift för ändring av uppgifter i larmanläggningen debiteras enligt taxa. Avgiften prisjusteras årligen enligt index.  

*Endast ett (1) ramavtal behöver tecknas mellan Södertörns brandförsvarsförbunds och dess medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser inom alla tjänsteområden utom brandlarm. Brandlarm regleras via eget unikt ramavtal.