Personlarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser har möjlighet att ansluta personlarm till larmcentralen.

Den här tjänsten är inte tillgänglig för privata företag eller privatpersoner.

Ett personlarm är en bärbar personlarmsenhet som användaren har på sig. De är utrustade med GPS, vibrator, inbyggd högtalare och mikrofon, och fungerar således som en direktlänk till larmcentralen som i händelse av larm kan se vart du befinner dig, samt höra och vid behov även tala med dig.

Nu erbjuder vi på Södertörns brandförsvarsförbund ett komplett personlarmspaket. Det finns flera olika modeller av fabrikaten Twig och SRT att välja mellan. Mer om personlarmen samt en jämförelse av modellerna hittar ni i menyn till vänster. I personlarmspaketet ingår förutom själva hårdvaran fri support, utbytespool, utbildning, service, utförande av åtgärdsunderlag samt koppling till räddningscentralen. Södertörns brandförsvarsförbund agerar som återförsäljare av dessa produkter. 

Först när en fullständig beställning och en korrekt ifylld larmplan inkommit till räddningscentralen driftsätts ert personlarm.

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För er som redan har ett personlarm och vill göra förändringar i er larmplan, vänligen kontakta er leverantör, som sedan skickar den uppdaterade informationen till räddningscentralen.

Utlåning av personlarm vid akut hotbild

Vid akut uppkommen hotbild har vi personlarm för utlåning till våra medlemskommuner. Vid utlåning ska blanketten ”utlåning av personlarm”, som ni kan ladda ned i menyn till vänster, fyllas i och mailas in på avtal@sbff.se.

Lånetid för ett personlarm är en dag upp till tre månader. Återlämning av lånelarm görs till kundtjänst på adress Mogårdsvägen 2 i Vårby Gård.

För information om aktuella avgifter och hjälp med att fylla i blanketten ”utlåning av personlarm”, vänligen kontakta vår kundtjänst. Mer information om personlarmen finns i menyn till vänster.