Personlarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser har möjlighet att ansluta personlarm till larmcentralen.

Den här tjänsten är inte tillgänglig för privata företag eller privatpersoner.

Ett personlarm är en bärbar personlarmsenhet som användaren har på sig. De är utrustade med GPS, vibrator, inbyggd högtalare och mikrofon, och fungerar således som en direktlänk till larmcentralen som i händelse av larm kan se vart du befinner dig, samt höra och vid behov även tala med dig.

Nu erbjuder vi på Södertörns brandförsvarsförbund ett komplett personlarmspaket. Det finns flera olika modeller av fabrikaten Twig och SRT att välja mellan. Mer om personlarmen samt en jämförelse av modellerna hittar ni i menyn till vänster. I personlarmspaketet ingår förutom själva hårdvaran fri support, utbytespool, utbildning, service, utförande av åtgärdsunderlag samt koppling till räddningscentralen. Södertörns brandförsvarsförbund agerar som återförsäljare av dessa produkter. 

Först när en fullständig beställning och en korrekt ifylld larmplan inkommit till räddningscentralen driftsätts ert personlarm.

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För er som redan har ett personlarm och vill göra förändringar i er larmplan, vänligen kontakta er leverantör, som sedan skickar den uppdaterade informationen till räddningscentralen.

Korttidsuthyrning av personlarm

Vid akut uppkommet behov har vi personlarm för kottidsuthyrning till våra medlemskommuner. Vid korttidsuthyrning ska  blanketten ”Korttidsuthyrning av personlarm”, som ni kan ladda ned i menyn till vänster, användas.

Innan blankett skickas in ska kontakt med räddningscentralen tas på telefonnummer 08-721 22 00 för att anmäla behov och säkerställa tillgänglighet av tillfälligt personlarm. Därefter ska ifylld blankett mejlas till rc@sbff.se.

Hyrtid för dessa personlarm är en dag upp till tre månader. Hämtning och återlämning av larm görs på station Lindvreten på adress Mogårdsvägen 2 i Vårby.