Personlarm

Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta personlarm till räddningscentralen.                                                                

Företag eller privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sitt personlarm till räddningscentralen.

Ett personlarm kan vara av karaktären hotlarm eller överfallslarm och är ett bärbart larm med både tal och positionering.

Personlarm kan inte införskaffas via Södertörns brandförsvarsförbunds utan inköp sker via den leverantör som respektive medlemskommun upphandlat.

Leverantören står för upprättande av larmplan, utbildning, tekniskrådgivning, service och utbyte av personlarm. Räddningscentralen är endast en förmedlare av larmet.

Södertörns brandförsvarsförbund har personlarm för utlåning till medlemskommuner vid en akut uppkommen hotbild. Vid utlåning skall den blankett som ni finner ute till vänster ”utlåning av personlarm” fyllas i och överlämnas när larmet erhållits.

För mer information om personlarmets funktion finns informationsblad ute i menyn på vänster sida.

Ert personlarm driftsätts först då en korrekt ifyllda, larmplan inkommit till räddningscentralen.  

En anslutningsavgift samt en årlig abonnemangsavgift debiteras kund. Avgiften prisjusteras årligen enligt index. 

För information om aktuella avgifter och hjälp med att fylla i blanketten ”utlåning av personlarm”, vänligen kontakta vår kundtjänst. För mer information se ”produktblad personlarm”

För ändring av uppgifter i en befintlig larmplan ber vi dig att kontakta din leverantör av personlarmet för denna åtgärd. Leverantören skickar sedan den uppdaterade larmplanen till räddningscentralen.