Brandsäkerhet i hemmet

Varje år inträffar ett flertal bränder i bostäder. Orsakerna kan vara många men ofta beror det på stress och slarv. Här får du därför ett flertal tips på vad du kan göra för att förebygga och minska risken för att bränder uppstår i ditt hem. Vi har också en webbutbildning som tar ca 15 minuter att genomföra och som belyser de vanligaste riskerna och orsakerna till bränder i hemmet.