Radhus

På flera håll i Sverige har det uppmärksammats att bränder i radhus ofta leder till omfattande egendomsskador som, utöver brandlägenheten, involverar flera radhuslägenheter och ibland hela längor. 

Detta beror på att många radhus har brister i brandskyddet och brandspridning sker ofta i radhus via vinden och vidare till intilliggande bostäder. Det är därför av stor vikt att du som bor i radhus är medveten om detta och här ger vi förslag på vad du kan göra för att förbättra brandskyddet i ditt hus.

Figur 1. Spridning via vind i radhuslänga. Bild från tidningen Sirenen nr 2, Enkla bränder blir svåra i osektionerade radhus, Erlandsson, U (1998). 

Flera kommuner har valt att inventera sitt radhusbestånd och Uppsala brandförsvar har efter deras inventering förelagt en radhuslänga. Föreläggandet överklagades i olika instanser ända upp till Högsta Förvaltningsrätten som valde att inte pröva målet. Således står domen från Kammarrätten fast som fastslog att räddningstjänsten har rätt att ställa krav på brandskyddet i radhus. Här kan du läsa domen i sin helhet

Mer information om brandskydd, åtgärder och typlösningar för radhus

Läs mer om brister i brandskyddet

Läs mer om åtgärder och typlösningar

Vid frågor kontakta Södertörns brandförsvarsförbund, telefon 08-721 22 00 eller e-post brandforsvaret@sbff.se.