Efter en brand

Efter en brand kan det uppstå många frågor. Det kan vara svårt att ta till sig den information man får direkt efter olyckan. Har du frågor om vår insats får du gärna höra av dig till oss.

Ibland efter en brand gör vi efterbesök där vi berättar om hur vi arbetade och hur det såg ut på plats. Vi tar också emot studiebesök av barn som behöver träffa någon av oss för att kunna gå vidare och sova gott om nätterna.

Prata med någon

Att vara med om en brand kan vara en chockartad upplevelse och det kan finnas behov av att prata med någon efteråt. Beroende av vilket stöd du behöver finns olika organisationer där du kan få hjälp att bearbeta händelsen. Om du har fått i dig rök och känner obehag ska du omedelbart uppsöka läkarvård.

Restvärde

Alla räddningstjänster i Sverige har avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning, RVR-tjänsten. Avtalet innebär att Räddningstjänsten, vid en brand eller annan olycka, kan utföra akut restvärde upp till sexton mantimmar utan godkännande från försäkringsbolaget. Förutsättningen är att det finns en försäkring.

Restvärdesräddning innebär att

  • brandplatsen grovstädas till en torr och rökfri miljö
  • trasiga fönster, dörrar och tak får provisorisk täckning, för att skydda mot nederbörd
  • värdesaker kan räddas genom att de flyttas till en annan lokal eller täcks över. Du kan medverka själv och berätta vad som är värdefullt.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Även om du har fått hjälp av en restvärdesledare ska du ändå själv höra av dig till ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Den kan inte restvärdesledaren hjälpa dig med.

Problem med vattenskador, el, gas eller tele

Har du kontakt med en restvärdesledare så får du oftast hjälp med sådana problem. Annars pratar du direkt med ditt försäkringsbolag.

Om du inte kan bo kvar

Om du inte kan bo kvar i ditt hem och inte själv kan ordna tillfälligt boende hjälper oftast ditt försäkringsbolag/ restvärdesledaren dig att hitta någonstans att bo tillfälligt. Har du inte någon försäkring kan kommunens socialtjänst oftast hjälpa till.