Frågor och synpunkter

Vi får många frågor från våra kunder om sotning och brandskyddskontroll. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vanliga frågor 

Är brandskyddskontroll och sotning samma sak?

Nej. Sotning är rengöring och brandskyddskontroll är en kontroll av skicket på eldstad och rökkanal.          

Hur ofta ska brandskyddskontroll utföras och är det något som måste göras?

Brandskyddskontroll är en lagstadgad kontroll som ska utföras vart annat, vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilket objekt du har.

Hur ofta ska sotning utföras och är det något som måste göras?

Sotningen är en lagstadgad rengöring som omfattar eldstad och rökkanal. När det gäller eldstäder ska sotning ske vart tredje år eller en gång per år beroende på hur mycket man eldar. Det är bra att stämma av med sotaren.

När det gäller imkanal i storkök ska rengöring ske var sextonde vecka och kolgrillar ska rengöras sex gånger per år.

Ytterligare frågor
Kontakta sotningsdistriktet i din kommun.
Kontaktuppgifter till sotningsdistrikten