Tillgänglighet

Södertörns brandförsvarsförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur sbff.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att allt innehåll på webbplatsen inte är tillgängligt. Till exempel finns publicerade PDF:er som inte är tillgänglighetsanpassade och filmer som saknar undertexter, teckentolkad och/eller syntolkad version. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sbff.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till brandforsvaret@sbff.se.
Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss på telefon 08-721 22 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på brandforsvaret@sbff.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det saknas bra beskrivna alt-texter för flera bilder på webbplatsen. [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Alla filmer på webbplatsen är inte textade. Kompletterande textversion saknas också för dessa filmer. Filmerna är däremot publicerade före 23 september 2020. [WCAG 1.2.2 (A)]
  • Alla filmer på webbplatsen saknar syntolkning. Filmerna är däremot publicerade före 23 september 2020. [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Vanliga typer av inmatningsfält i formulär saknar attributet ”autocomplete”. [WCAG 1.3.5 (AA)]
  • Flera länkar är inte tydligt beskrivna. Det är svårt att förstå vart länkarna leder när de lyfts ur sitt sammanhang. [WCAG 2.4.4 (A)]
  • Det finns formulär på webbplatsen som har brister i tillgänglighet. Felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga och det saknas aria-attribut. [WCAG 3.3.1 (A)]
  • Det saknas tydliga och klickbara fältetiketter i några formulär. [WCAG 3.3.2 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av sbff.se
Senaste bedömningen av en extern part gjordes den 17 januari 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 januari 2022.