Systematiskt brandskyddsarbete

På utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete får du grundläggande kunskap för att lära dig hur ni ska arbeta för att skapa ett bra brandskydd i er verksamhet/på er arbetsplats. Vi pratar om ansvar för brandskydd, hur du kan bygga upp en brandskyddsorganisation och hur du ser till att ditt tekniska brandskydd alltid är fungerande. Du får också lära dig mer om brandrisker och om hur ni ska hantera ett nödläge.

Kursen kommer att beröra följande delar

  • Brandförlopp- och orsaker
  • Ägare/nyttjanderättshavares ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens roll
  • Riskhantering
  • Organisation
  • Tekniskt brandskydd
  • Tips och råd för att skapa ett fungerande SBA

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är utsedd att göra kontroller av det interna brandskyddet i en enklare verksamhet. Det är inget krav men vi rekommenderar att utbildningen kombineras med en grundläggande brandskyddsutbildning.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på någon av förbundets brandstationer.

Tidsåtgång - cirka 3,5 timme.

Max 20 personer per utbildningstillfälle.

Pris

Enligt offert. 

Intresseanmälan

Fyll i formläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. 

Intresseanmälan Företag