Webbaserade utbildningar

Webbaserad utbildning om brandsäkerhet i hemmet

Gör vår webbutbildning i brandsäkerhet och öka dina kunskaper om hur brand i hemmet kan förebyggas. Utbildningen är inriktad på risker hos framförallt äldre personer och personer med olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder som gör att de löper större risk att drabbas av brand.

För bästa resultat av funktioner och upplevelse av utbildningen använd webbläsare Google Chrome. Använder du Internet Explorer kan vissa delar i utbildningen ibland inte genomföras.     

Välkommen till webbutbildningen!

Webbaserad repetitionsutbildning av grundläggande brandskydd

Till anställda i våra medlemskommuner erbjuder vi webbaserad repetition av utbildningen i grundläggande brandskydd. Kursen kan också användas för introduktion av vikarier eller tillfälligt anställda som inte har några förkunskaper. 

Saknar du eller har du glömt bort dina inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Cecilia Lundfeldt via e-post.

För bästa resultat av funktioner och upplevelse av utbildningen använd webbläsare Google Chrome. Använder du Internet Explorer kan vissa delar i utbildningen ibland inte genomföras.     

Välkommen till repetitionsutbildning av grundläggande brandskydd.