Elda och grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. 

Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

Eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Vid eldningsförbud är det normalt att all öppen eld är förbjuden.

Om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud 

Checklista

 • Hitta en säker plats att elda på

  Engångsgrill är inte en säker grillplats.

 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst

  Välj annars en lugn och skyddad plats.

 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra

 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten

 • Ha alltid vatten till hands

 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder

 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar

 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud

 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog

 • Låt alltid elden brinna ut

 • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen

Mer information om att elda och grilla säkert i naturen kan du läsa i följande material.

Ladda ner en broschyr med råd och tips kring eldning i naturen.

English version of advices for safe ways of lighting fire in open country.

Deutscher version Feuer machen.

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. Lantbrukets Brandskyddskommitté har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

Mer information hittar du på Brandskyddsföreningens hemsida.