Fyrverkeri

Fyrverkerier omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Du måste vara minst 18 år för att få hantera fyrverkerier.

För att skjuta fyrverkerier vid nyår behöver du vanligen inte tillstånd, om det inte innebär någon särskild olägenhet, risk eller då fyrverkerierna ska användas inom planlagt område.

Raketer med styrpinne kräver tillstånd

För att få köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne behöver du tillstånd. För att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare. Södertörns brandförsvar hanterar tillståndsansökningar inom våra medlemskommuner mot en avgift.

Anledningen är att raketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri.

Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.

Läs mer om regler för fyrverkerier med styrpinne på MSB:s webbplats

Läs mer om fyrverkerier på polisens webbplats

Checklista

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad

  Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.

 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid

 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop

 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen

 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen

 • Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs

 • Håll säkerhetsavståndet och se till att dina åskådare också gör det

 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar

  Tänd aldrig en slocknad stubin igen, lämna tillbaka pjäsen istället.

 • Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador

  Visa hänsyn. Skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Visste du att

 • Det är enligt ordningslagen generellt förbjudet att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Nyårshelgen är undantagen från förbudet.
 • Smällare är förbjudna i Sverige.
 • Raketer som skjuts upp i luften och smäller är tillåtna om ljudet bara är en bieffekt.

Allvarliga skador 

Ca 100 personer skadas varje år i fyrverkeriolyckor. Många av de som skadar sig får svåra ögonskador följt av förlorade fingrar samt bränn- och sårskador i ansikte och på händer.
Ofta är det ungdomar som är inblandade i olyckorna. Åldersgränsen på 18 år är införd för att minska risken för olyckor och skador i samband med fyrverkerier.

Läs mer om fyrverkerier och olyckor på MSB:s webbplats

Att ”langa”

Som vuxen har du ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till ett brott. Vid möte med polisen kommer den minderåriga att bli fråntagen sina fyrverkerier. Om personen är över 15 år kan det även leda till straffpåföljd.

Svävande rislyktor

Svävande rislyktor, eller thailyktor, är ett tystare alternativ som också innebär risker. Lyktan driver med vinden och kan leda till bränder i skog och mark. Tänk på det här:

 • Använd aldrig rislyktor när det råder eldningsförbud.
 • Kontrollera alltid vindens hastighet och riktning innan användning.