Valborgseld

Tänker du anordna egen valborgseld? Kontrollera först vilka regler som gäller i din kommun.

Vad gäller Valborg 2024?

Från och med 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att hanteringen av trädgårdsavfall och om man får elda kan se olika ut i respektive kommun.

Besök din kommuns hemsida för att få reda på vilka regler som gäller för dig:

Botkyrka
Ekerö
Haninge
Huddinge
Nacka
Nynäshamn
Nykvarn
Salem
Södertälje
Tyresö

Att elda på Valborg

Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Krävs tillstånd?

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd. Blanketten du ska använda finns på Polisens hemsida och heter Ansökan tillstånd ordningslagen. Ifylld ansökan skickas eller lämnas till: Polismyndigheten i Stockholms län, 106 75 Stockholm.

Om du tänker anordna egen valborgseld på privat mark, kontrollera först vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun. I vissa kommuner krävs dispens för att elda på valborg.  

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader.

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till oss på räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Anmälan valborgsmässoeld

Plats för valborgsmässoelden
Adress
Kommun
Klockslag
Ansvarig person
Telefon
 
Skicka in din anmälan

Arrangören är ansvarig

Arrangören är alltid ansvarig för valborgsmässoelden. Nedan följer några punkter som du bör tänka på som arrangör.

Checklista

  • Arrangören är alltid ansvarig för valborgsmässoelden

  • Elden ska inte vara mer än 6 m i diameter och 3 m hög

  • Placera elden långt från byggnader och kraftledningar

  • Rensa bort gammalt gräs och annat brännbart material runt platsen

  • Se till att ha tillgång till släckutrustning, t ex trädgårdsslang eller vattentunnor

För aktuell brandriskprognos

08-721 23 26 för Södertörn 
08-454 83 39 för övriga Stockholms län