Grilla

Du ska alltid vara försiktig när du grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Engångsgrillar

Tänk på att engångsgrill alltid ska placeras på obrännbart underlag eftersom de kan antända gräs eller bänkar och bord av trä. När grillningen är avslutad släcker du engångsgrillen med vatten. Släng aldrig osläckt engångsgrill i soporna.

En engångsgrill är inte en säker grillplats och du ska alltid iaktta försiktighet vid användandet. Vid eldningsförbud är engångsgrillar inte tillåtna.

Mer information om Grilla säkert hittar du på webbplatsen DinSäkerhet.se

Checklista

  • Var på en säker plats

  • Ha en trädgårdsslang eller en hink vatten i närheten

  • Använd alltid en stabil grill som inte välter

  • Häll inte T-sprit på lågor eller heta ytor

    Det kan leda till häftig flambildning och i olyckliga fall till att gas/luftblandningen i eller utanför flaskan antänds och exploderar.

  • När grillningen är avslutad

    När grillningen är avslutad släcker du kvarvarande aska/glöd med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården eller motsvarande. Kolresterna kan fortsätta glöda långt efter avslutad grillning.