Statistik: Badplatser, drunkning och UAS

Nyheter
2024-06-05
SBFF granskar kontinuerligt aktuella trender och siffror över inträffade händelser inom våra medlemskommuner. Sex gånger om året presenteras statistiken tillsammans med en kort analys.

Hyr flytväst hos oss

Nyheter
2024-05-22
En flytväst är den viktigaste utrustningen du har när du befinner dig på sjön. Även om du kan simma är risken stor att du grips av panik om vattnet är kallt eller om det är långt till land. Med flytväst håller du dig flytande samt syns tydligt för de som letar efter dig.

Årsredovisning 2023

Nyheter
2024-04-15
Årsredovisningen beskriver övergripande Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2023. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogram och verksamhetsplan för 2022-2023.

Test av signalen VMA

Nyheter
2024-03-04
Måndag 4 mars klockan 15.00, testas utomhussignalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Testet pågår under minst två minuter och avslutas med signalen för Faran över.

Statistik: Händelser och insatser 2023

Nyheter
2024-02-19
SBFF granskar kontinuerligt aktuella trender och siffror över inträffade händelser inom våra medlemskommuner. Sex gånger om året presenteras statistiken tillsammans med en kort analys. 

Södertörns brandförsvarsförbund tilldelas 112-priset

Nyheter
2024-02-09
Södertörns brandförsvarsförbund, tillsammans med Storstockholms brandförsvar, polisen och ambulanssjukvården, har tilldelats 112-priset för räddningsaktionen i samband med bergochdalbaneolyckan på Gröna Lund i juni 2023.

Säkerhet på isen - tänk på detta innan du ger dig ut

Nyheter
2024-01-11
Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

Vi söker ny ekonomichef

Nyheter
2023-11-13
Brinner du för utveckling, förbättringsarbete och vill vara med på en förändringsresa i en samhällsbärande organisation? Har du erfarenhet av kommunal verksamhet och en fallenhet för analys och rapporteringsarbete?

Var rädd om dig – använd reflex!

Nyheter
2023-11-02
Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

Öva din hemberedskap inför kris

Nyheter
2023-09-26
Vid en större kris testas vår beredskap och samhällets resurser måste först gå till de mest riskutsatta och viktigaste samhällsfunktioner. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Hur skulle du klara dig en vecka utan el, telefoni, rinnande vatten, värme och färsk mat i kylen?

Eldningsvecka

Nyheter
2023-10-02
I de flesta kommuner har man infört så kallade eldningsveckor. Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl.

Taxa för utlämnande av allmän handling

Nyheter
2023-09-01
I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut enligt taxa.

Risk för markbrand leder till eldningsförbud

Nyheter
2023-05-11
Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Medarbetare på SBFF har fått forskning publicerad

Nyheter
2023-04-28
Matuesz Sosnowski, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund, är också doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen för Riskfilosofi. Där forskar han utifrån frågeställningen ”Vad innebär tillfredsställande och likvärdigt skydd enligt LSO?”

Elda på valborg

Nyheter
2023-04-21
På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Brandrisken varierar lokalt – var extra uppmärksam om du planerar att elda

Nyheter
2023-04-19
Det fina vårvädret gör att det snabbt blir torrt i naturen och en brand kan snabbt sprida sig i det torra fjolårsgräset om man är oförsiktig. Just nu råder det inte eldningsförbud men på grund av stora lokala skillnader bör du vara extra försiktig om du planerar att elda. Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för att elden inte sprids.

Destruering av skumvätskor med PFAS

Nyheter
2023-03-29
I maj 2022 kontaktades Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en förfrågan om hur mycket skumvätska med PFAS som uppskattades finnas inom förbundet. I september kom beskedet att allt skum skulle hämtas och skickas på destruktion senast i november.

Måndag den 6 mars testas Hesa Fredrik

Nyheter
2023-03-06
Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. Måndagen den 6 mars klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

Ny förbundsdirektion

Nyheter
2023-02-01
I fredags den 27 januari träffades vår nya förbundsdirektion för ett första möte och utbildningsdag.

Trygg på isen

Nyheter
2023-01-23
Våra många sjöar och kustnära vatten tillsammans med allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter till ett aktivt friluftsliv. På vintern när isarna lägger sig skapas de finaste arenor för skridskoåkning, fiske, skidåkning, skoterkörning, promenader och mycket annat.

Trafik i vinterväder

Nyheter
2022-11-22
På vintern är det extra viktigt att förbereda sig inför bilresan. Planera din resa så att du slipper stressa. Se till att vara utvilad när du startar. Kör försiktigt och följ väderprognoser och trafikrapporteringen på radio.

Så förbereder du dig för strömavbrott

Nyheter
2022-11-02
Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Besöksförbud och inställda utbildningar

Nyheter
2022-01-03
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens besked om att från och med den 23 december 2021 vidta flera tillfälliga nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället har vi beslutat om följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Så eldar du säkert och miljövänligt i vinter

Nyheter
2021-10-26
Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Extern utredning av räddningsinsatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-10-21
Under perioden 23 december 2020 till och med 25 mars 2021 bedrev Södertörns brandförsvarsförbund en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Kagghamra, i Botkyrka kommun.

Vad gäller vid sotning?

Nyheter
2021-09-14
Just nu får vi samtal från kommuninvånare som har frågor kring sotning då de blivit uppringda av ett företag som erbjuder sotningstjänster. Många uppfattar då detta som den godkända sotaren och känner sig därför lurade när det inte är så. Kommunens sotare ringer aldrig upp för tidsbokning, utan skickar en avisering med datum och tid via posten.

Räddningsinsatsen i Kassmyra är avslutad

Nyheter
2021-09-08
Under kvällen i går, tisdag den 7 september, avslutades räddningsinsatsen i Kassmyra. Avfallshögen kommer i mindre omfattning att brinna ett tag till och röklukt kan fortsatt kännas i området.

Okunskap och slarv kan leda till bränder i skog och mark

Nyheter
2021-06-10
Utflykter i naturen, matlagning utomhus och grillning i parken har blivit än mer populärt under Coronapandemin. Inför ytterligare en Corona-sommar uppmuntras vi att laga mat utomhus för att kunna umgås trots smittspridning. Men oförsiktig grillning eller felaktigt användande av engångsgrillar kan resultera i både gräs- och skogsbränder och nedbrunna hus.

Förebygga skogs- och vegetationsbrand

Nyheter
2021-05-19
De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.

Räddningsinsatsen i Kagghamra avslutas idag

Nyheter
2021-03-25
Under perioden 23 december 2020 till 25 mars 2021 har Södertörns brandförsvarsförbund bedrivit en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Botkyrka kommun.

Räddningsinsatsen i Kagghamra går in i ett nytt skede

Nyheter
2021-02-16
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan vecka 3 bedrivit en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun. Tillsammans med en entreprenör har vi sedan dess vidtagit en del förberedande åtgärder i området för att trygga och säkra arbetet på platsen och sedan genomfört en täckning av avfallshögen främst med sand.

Ny film med vår platschef i Kagghamra

Nyheter
2021-02-12
Avfallshögen är nu täckt till stora delar och vi ser en effekt att röken har minskat avsevärt. Räddningsinsatsen i Kagghamra fortsätter enligt plan, bland annat med att täcka in hela avfallshögen med sand.

Ny informationsfilm från insatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-02-05
Insatsen med att täcka avfallshögen i Kagghamra med sand fortsätter. I filmen berättar vår platschef om hur arbetet har fortlöpt sedan vi filmade i Kagghamra för en vecka sedan.

Informationsmöte om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-02-04
Botkyrka kommun håller ett informationsmöte om branden i Kagghamra torsdagen den 4 februari. Mötet vänder sig särskilt till vårdnadshavare till elever och barn på skolor och förskolor i området, men alla som är intresserade är välkomna att följa mötet.

Insatsens utveckling i Kagghamra

Nyheter
2021-02-03
För en vecka sedan kunde vi påbörja en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun. Åtgärden vi vidtar är att täcka avfallshögen främst med sand.

Film från insatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-01-29
I filmen berättar vår platschef i Kagghamra om hur arbetet med att täcka avfallshögen med sand fortskrider. Vi är nu inne i en mer aktiv fas av insatsen för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen parallellt med att arbetet för att säkra platsen mot skred fortsätter.

Botkyrka kommuns mätningar av röken från branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-29
Botkyrka kommun mäter röken för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Mätningarna kommer att göras på flera olika sätt för att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av innehållet i röken.

Insatsen i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyheter
2021-01-27
Under dagen har vi kunnat påbörja en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivning från avfallshögen. Åtgärden vi vidtar är att täcka avfallshögen främst med sand.

Information om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-26
På vår eller Botkyrka kommuns webbplats finner du information om branden i Kagghamra. Vi uppdaterar våra respektive webbplatser regelbundet och du finner även frekvent återkommande frågor och svar.

Presskonferens om branden

Nyheter
2021-01-25
Under förmiddagen fredagen den 22 januari höll Botkyrka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund en gemensam direktsänd presskonferens om branden. Se presskonferensen här i efterhand.

Åtgärder vidtas för att begränsa rökavgivningen från branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-19
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan den 23 december 2020 bedrivit en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Redan i ett tidigt skede av räddningsinsatsen framkom det uppgifter om att det förelåg en förhöjd risk för skred i området. Geotekniker från Statens geotekniska institut (SGI) anlitades för att göra en undersökning av platsen och de kunde därefter bekräfta att det förelåg en överhängande skredrisk.

Livesändning om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-15
Här kan du se livesändningen med representanter från Botkyrka kommun och räddningstjänsten som informerade och svarade på frågor om branden i Kagghamra.

Mätning av den rökpåverkade luften i Kagghamra

Nyheter
2021-01-09
Räddningstjänsten har mottagit de första preliminära resultaten av mätningarna av luften kring Kagghamra. Mätningarna har genomförts och analyserats av sakkunniga inom ämnet och den preliminära tolkningen av resultaten visar på att inget akut behov av evakuering av boende i Kagghamra eller närliggande bostadsområden föreligger i dagsläget.

Vårt arbete i Kagghamra fortgår

Nyheter
2021-01-08
Räddningsinsatsen i Kagghamra har pågått i drygt två veckor vilket har inneburit att vår personal har bevakat branden och området dygnet runt sedan den 23 december.

Brand i avfallshög i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyheter
2020-12-29
Södertörns brandförsvarsförbund bedriver sedan den 23 december en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Det är ett område på cirka 100 gånger 100 meter med osorterat avfallsmaterial som brinner och vi uppskattar att avfallshögen varierar mellan 5 och 10 meter i höjd.

Brand i Kagghamra

Nyheter
2020-12-23
Det brinner just nu i byggavfall i Kagghamra. Branden är under kontroll och vi är medvetna om rökutvecklingen. Röklukt kan kännas i området och lukten kan ligga kvar över området under helgerna.

Så anpassar vi verksamheten under pågående pandemi

Nyheter
2020-10-30
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens beslut den 29 oktober 2020 om skärpta allmänna råd i Stockholms län och den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att vidta följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Vad gäller vid uthyrning av flytväst?

Nyheter
2020-05-27
Med anledning av covid-19 hanterar vi alla kontakter med dig som önskar hyra flytväst utomhus, det vill säga all utlåning och inlämning sker således utanför våra lokaler. Betalning kan endast ske med Swish, ingen annan hantering av betalning är tillåten. Om du är sjuk ber vi dig stanna hemma och besöka oss vid ett annat tillfälle.

Respektera röda kryss – det kan rädda liv!

Nyheter
2020-04-22
När en olycka inträffar behöver blåljusfordon komma fram fort för att rädda liv. Försöket med ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm, en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten, övergår nu till att bli permanent.