Hyr flytväst hos oss

Nyheter
2023-05-12
En flytväst är den viktigaste utrustningen du har när du befinner dig på sjön. Även om du kan simma är risken stor att du grips av panik om vattnet är kallt eller om det är långt till land. Med flytväst håller du dig flytande samt syns tydligt för de som letar efter dig.

Risk för markbrand leder till eldningsförbud

Nyheter
2023-05-11
Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Medarbetare på SBFF har fått forskning publicerad

Nyheter
2023-04-28
Matuesz Sosnowski, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund, är också doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen för Riskfilosofi. Där forskar han utifrån frågeställningen ”Vad innebär tillfredsställande och likvärdigt skydd enligt LSO?”

Elda på valborg

Nyheter
2023-04-21
På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Brandrisken varierar lokalt – var extra uppmärksam om du planerar att elda

Nyheter
2023-04-19
Det fina vårvädret gör att det snabbt blir torrt i naturen och en brand kan snabbt sprida sig i det torra fjolårsgräset om man är oförsiktig. Just nu råder det inte eldningsförbud men på grund av stora lokala skillnader bör du vara extra försiktig om du planerar att elda. Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för att elden inte sprids.

Destruering av skumvätskor med PFAS

Nyheter
2023-03-29
I maj 2022 kontaktades Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en förfrågan om hur mycket skumvätska med PFAS som uppskattades finnas inom förbundet. I september kom beskedet att allt skum skulle hämtas och skickas på destruktion senast i november.

Måndag den 6 mars testas Hesa Fredrik

Nyheter
2023-03-06
Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. Måndagen den 6 mars klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

Ny förbundsdirektion

Nyheter
2023-02-01
I fredags den 27 januari träffades vår nya förbundsdirektion för ett första möte och utbildningsdag.

Trygg på isen

Nyheter
2023-01-23
Våra många sjöar och kustnära vatten tillsammans med allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter till ett aktivt friluftsliv. På vintern när isarna lägger sig skapas de finaste arenor för skridskoåkning, fiske, skidåkning, skoterkörning, promenader och mycket annat.

Var rädd om dig – använd reflex!

Nyheter
2022-12-12
Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

Trafik i vinterväder

Nyheter
2022-11-22
På vintern är det extra viktigt att förbereda sig inför bilresan. Planera din resa så att du slipper stressa. Se till att vara utvilad när du startar. Kör försiktigt och följ väderprognoser och trafikrapporteringen på radio.

Så förbereder du dig för strömavbrott

Nyheter
2022-11-02
Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Eldningsvecka för trädgårdsavfall

Nyheter
2022-10-04
Flera kommuner tillåter eldning av trädgårdsavfall under några veckor på hösten. Under eldningsveckorna är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar. Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv och liknande ska i första hand läggas på din kompost eller lämnas till återvinningscentralen.

Vi söker avdelningschef till verksamhetsstöd

Nyheter
2022-09-15
Södertörns brandförsvarsförbund tar nu nästa steg i utvecklingen av våra stödfunktioner och inför en ny avdelning - Verksamhetsstöd. Vi söker därför en erfaren chef till avdelningen och letar efter dig som är en trygg och kommunikativ ledare och brinner för att göra skillnad i samhället.

Rekryteringsdagar 3 och 4 september

Nyheter
2022-08-25
Är du nyfiken på yrket brandman och vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Vi har svaren på alla dina frågor och funderingar.

Vi söker nu en enhetschef till vår räddningscentral

Nyheter
2022-03-25
Södertörns brandförsvarsförbund söker nu en enhetschef till Räddningscentralen. Som enhetschef deltar du i att ta förbundet in i framtiden, där det kommer ställas högre krav på operativ förmåga, utveckling av arbetsmetoder och anpassning till nya utmaningar.

Måndag den 7 mars testas Hesa Fredrik

Nyheter
2022-03-04
Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. Måndagen den 7 mars klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

Besöksförbud och inställda utbildningar

Nyheter
2022-01-03
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens besked om att från och med den 23 december 2021 vidta flera tillfälliga nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället har vi beslutat om följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Så eldar du säkert och miljövänligt i vinter

Nyheter
2021-10-26
Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Extern utredning av räddningsinsatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-10-21
Under perioden 23 december 2020 till och med 25 mars 2021 bedrev Södertörns brandförsvarsförbund en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Kagghamra, i Botkyrka kommun.

Vad gäller vid sotning?

Nyheter
2021-09-14
Just nu får vi samtal från kommuninvånare som har frågor kring sotning då de blivit uppringda av ett företag som erbjuder sotningstjänster. Många uppfattar då detta som den godkända sotaren och känner sig därför lurade när det inte är så. Kommunens sotare ringer aldrig upp för tidsbokning, utan skickar en avisering med datum och tid via posten.

Räddningsinsatsen i Kassmyra är avslutad

Nyheter
2021-09-08
Under kvällen i går, tisdag den 7 september, avslutades räddningsinsatsen i Kassmyra. Avfallshögen kommer i mindre omfattning att brinna ett tag till och röklukt kan fortsatt kännas i området.

Signal för viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Nyheter
2021-09-06
I dag kl. 15.00 testas Signalen Viktigt meddelande via de utomhusaggregat (tyfoner) som finns i de flesta städer och tätorter. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.

Okunskap och slarv kan leda till bränder i skog och mark

Nyheter
2021-06-10
Utflykter i naturen, matlagning utomhus och grillning i parken har blivit än mer populärt under Coronapandemin. Inför ytterligare en Corona-sommar uppmuntras vi att laga mat utomhus för att kunna umgås trots smittspridning. Men oförsiktig grillning eller felaktigt användande av engångsgrillar kan resultera i både gräs- och skogsbränder och nedbrunna hus.

Förebygga skogs- och vegetationsbrand

Nyheter
2021-05-19
De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.

Begränsat firande av valborg

Nyheter
2021-04-29
Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg. Publika valborgsmässofiranden går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen).

Räddningsinsatsen i Kagghamra avslutas idag

Nyheter
2021-03-25
Under perioden 23 december 2020 till 25 mars 2021 har Södertörns brandförsvarsförbund bedrivit en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Botkyrka kommun.

Räddningsinsatsen i Kagghamra går in i ett nytt skede

Nyheter
2021-02-16
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan vecka 3 bedrivit en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun. Tillsammans med en entreprenör har vi sedan dess vidtagit en del förberedande åtgärder i området för att trygga och säkra arbetet på platsen och sedan genomfört en täckning av avfallshögen främst med sand.

Ny film med vår platschef i Kagghamra

Nyheter
2021-02-12
Avfallshögen är nu täckt till stora delar och vi ser en effekt att röken har minskat avsevärt. Räddningsinsatsen i Kagghamra fortsätter enligt plan, bland annat med att täcka in hela avfallshögen med sand.

Ny informationsfilm från insatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-02-05
Insatsen med att täcka avfallshögen i Kagghamra med sand fortsätter. I filmen berättar vår platschef om hur arbetet har fortlöpt sedan vi filmade i Kagghamra för en vecka sedan.

Informationsmöte om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-02-04
Botkyrka kommun håller ett informationsmöte om branden i Kagghamra torsdagen den 4 februari. Mötet vänder sig särskilt till vårdnadshavare till elever och barn på skolor och förskolor i området, men alla som är intresserade är välkomna att följa mötet.

Insatsens utveckling i Kagghamra

Nyheter
2021-02-03
För en vecka sedan kunde vi påbörja en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun. Åtgärden vi vidtar är att täcka avfallshögen främst med sand.

Film från insatsen i Kagghamra

Nyheter
2021-01-29
I filmen berättar vår platschef i Kagghamra om hur arbetet med att täcka avfallshögen med sand fortskrider. Vi är nu inne i en mer aktiv fas av insatsen för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen parallellt med att arbetet för att säkra platsen mot skred fortsätter.

Botkyrka kommuns mätningar av röken från branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-29
Botkyrka kommun mäter röken för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Mätningarna kommer att göras på flera olika sätt för att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av innehållet i röken.

Insatsen i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyheter
2021-01-27
Under dagen har vi kunnat påbörja en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivning från avfallshögen. Åtgärden vi vidtar är att täcka avfallshögen främst med sand.

Information om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-26
På vår eller Botkyrka kommuns webbplats finner du information om branden i Kagghamra. Vi uppdaterar våra respektive webbplatser regelbundet och du finner även frekvent återkommande frågor och svar.

Presskonferens om branden

Nyheter
2021-01-25
Under förmiddagen fredagen den 22 januari höll Botkyrka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund en gemensam direktsänd presskonferens om branden. Se presskonferensen här i efterhand.

Åtgärder vidtas för att begränsa rökavgivningen från branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-19
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan den 23 december 2020 bedrivit en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Redan i ett tidigt skede av räddningsinsatsen framkom det uppgifter om att det förelåg en förhöjd risk för skred i området. Geotekniker från Statens geotekniska institut (SGI) anlitades för att göra en undersökning av platsen och de kunde därefter bekräfta att det förelåg en överhängande skredrisk.

Livesändning om branden i Kagghamra

Nyheter
2021-01-15
Här kan du se livesändningen med representanter från Botkyrka kommun och räddningstjänsten som informerade och svarade på frågor om branden i Kagghamra.

Mätning av den rökpåverkade luften i Kagghamra

Nyheter
2021-01-09
Räddningstjänsten har mottagit de första preliminära resultaten av mätningarna av luften kring Kagghamra. Mätningarna har genomförts och analyserats av sakkunniga inom ämnet och den preliminära tolkningen av resultaten visar på att inget akut behov av evakuering av boende i Kagghamra eller närliggande bostadsområden föreligger i dagsläget.

Vårt arbete i Kagghamra fortgår

Nyheter
2021-01-08
Räddningsinsatsen i Kagghamra har pågått i drygt två veckor vilket har inneburit att vår personal har bevakat branden och området dygnet runt sedan den 23 december.

Brand i avfallshög i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyheter
2020-12-29
Södertörns brandförsvarsförbund bedriver sedan den 23 december en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Det är ett område på cirka 100 gånger 100 meter med osorterat avfallsmaterial som brinner och vi uppskattar att avfallshögen varierar mellan 5 och 10 meter i höjd.

Brand i Kagghamra

Nyheter
2020-12-23
Det brinner just nu i byggavfall i Kagghamra. Branden är under kontroll och vi är medvetna om rökutvecklingen. Röklukt kan kännas i området och lukten kan ligga kvar över området under helgerna.

Så anpassar vi verksamheten under pågående pandemi

Nyheter
2020-10-30
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens beslut den 29 oktober 2020 om skärpta allmänna råd i Stockholms län och den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att vidta följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Branden i Folkets hus i Orminge, Nacka

Nyheter
2020-10-16
Uppdatering 2020-10-17 kl. 16.00. Räddningstjänst är avslutad. Rasrisken av byggnaden bedöms fortfarande som mycket stor. Fortsätt att respektera avspärrningarna runt området.

Brandman på jobbet-dagen 1 september

Nyheter
2020-09-01
Den första tisdagen i september hyllar vi våra deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare med kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.

Vad gäller vid uthyrning av flytväst?

Nyheter
2020-05-27
Med anledning av covid-19 hanterar vi alla kontakter med dig som önskar hyra flytväst utomhus, det vill säga all utlåning och inlämning sker således utanför våra lokaler. Betalning kan endast ske med Swish, ingen annan hantering av betalning är tillåten. Om du är sjuk ber vi dig stanna hemma och besöka oss vid ett annat tillfälle.

Respektera röda kryss – det kan rädda liv!

Nyheter
2020-04-22
När en olycka inträffar behöver blåljusfordon komma fram fort för att rädda liv. Försöket med ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm, en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten, övergår nu till att bli permanent.

Glad påsk!

Nyheter
2020-04-11
Vi tillönskar alla en riktigt fin påskhelg.

Besöksstopp på våra brandstationer

Nyheter
2020-03-18
Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi beslutat att inte ta emot externa besök på våra brandstationer. Besöksstoppet gäller från och med klockan 12.00 den 17 mars till och med den 31 maj.

Öppet hus ställs in våren 2020

Nyheter
2020-03-16
Med anledning av mycket hög risk för smittspridning av covid-19 i samhället och regeringens beslut om förbud av allmänna sammankomster har vi fattat beslut om att ställa in samtliga öppna hus i förbundet under våren 2020.

Tillsammans för en effektivare räddningstjänst

Nyheter
2020-02-06
Under onsdagen möttes ett tjugotal chefer från Stockholms läns räddningstjänster för att diskutera viktiga framtidsfrågor och se över hur man kan stärka samarbetet i länet. Ett brett spektra av områden diskuterades under det heldagslånga och banbrytande mötet.

rescEU – Europas beredskapsreserv

Nyheter
2020-01-17
I mars 2019 trädde rescEU ikraft. Det innebär en förstärkt gemensam kapacitet att hantera kriser, med extra resurser. Dessa ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda. I ett första skede handlar det om resurser för skogsbrandsbekämpning från luften. Men rescEU rör även händelser inom området farliga ämnen (CBRNE, dvs kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser) samt inom området katastrofmedicin.

Samverkan kring fyrverkerikampanj i Södertälje

Nyheter
2019-12-17
För att förhindra ordningsstörningar och brott vid användandet av pyrotekniska varor fortsätter Södertälje kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och polismyndigheten i Stockholms län sitt samarbete kring fyrverkerier.

Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare

Nyheter
2019-11-29
Brandvarnardagen är en nationell temadag som infaller den 1 december varje år. Syftet med brandvarnardagen är att påminna om vikten av att ha en fungerande brandvarnare och testa batterierna i de brandvarnare som redan sitter uppe.

Informationsträff om civil insatsperson (CIP)

Nyheter
2019-11-25
Om du är nyfiken på vad det innebär att vara civil insatsperson är du välkommen till vår informationsträff på Södertälje brandstation torsdag den 28 november kl. 18-19.

Ny sotare i Nynäshamns kommun från den 1 december 2019

Nyheter
2019-10-31
Södertörns brandförsvarsförbunds upphandling av sotning och brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun är nu klar. Bramstedts Skorstensfejeri AB kommer att ta över uppdraget i kommunen från och med den 1 december 2019.

Södertörns brandförsvarsförbund genomför organisationsförändringar

Nyheter
2019-09-13
Vid direktionssammanträdet fredag den 13 september beslutade direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att ny minimibemanning på Sorunda brandstation ska gälla från och med 1 januari 2020 och att förbundets beredskapsstyrka ska avvecklas senast per den 1 januari 2020.

Brandman på jobbet-dagen

Nyheter
2019-08-27
Under ”Brandman på jobbet-dagen” uppmanar vi vår deltidsjobbande räddningstjänstpersonal att visa var de finns i vardagen genom att bära något från sin räddningstjänst, exempelvis en t-shirt, larmställ, en hjälm eller uniform på jobbet.

Öppet hus på våra brandstationer

Nyheter
2019-06-04
Vi har återkommande öppet hus dagar på våra brandstationer runt om i Södertörn. Vilken dag och station som har öppet hus låter vi meddela här på vår webbplats, i sociala medier och ibland annonserar vi i lokaltidningen.

Regn minskar risken för markbränder

Nyheter
2019-05-23
Mellan måndag och onsdag har räddningstjänsterna i Stockholms län slitit hårt med att släcka mer än 550 markbränder. Under torsdag morgon har det regnat, vilket minskar risken för antändning. Räddningstjänsterna hoppas nu på mer regn under dagen så att risken minskar ytterligare.

Över 200 bränder på 24 timmar

Nyheter
2019-05-22
Just nu arbetar räddningstjänsterna i Stockholmsområdet på högvarv med att släcka markbränder. Bara under tisdagen hanterade regionens räddningsresurser över 200 markbränder. En bidragande orsak tros vara de blommande aspträden som ger ifrån sig mängder av vita lättantändliga frön som lägger sig i drivor utomhus.

Flytvästfakta - Hälften skulle överleva!

Nyheter
2019-05-21
Sverige är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2019 inträffar mellan den 19 maj och 26 maj. Kampanjen omfattar en lång rad samarbetspartners, från såväl näringsliv som organisationer och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Träningskväll med oss

Nyheter
2019-05-15
Torsdagen den 13 juni ordnar Södertörns brandförsvarsförbund en träningskväll. Vi erbjuder dig möjligheten att testa våra fysiska tester och prata med utbildade brandmän och träningsspecialister inom förbundet.

Förbundsdirektör - ledig tjänst

Nyheter
2019-04-18
Södertörns brandförsvarsförbund söker nu en engagerad förbundsdirektör som fortsätter utvecklingen av ett modernt brandförsvar - med tydligt fokus på förebyggande arbete.

Röda kryss ger blåljusfordon förtur på E4

Nyheter
2019-03-28
När en allvarlig olycka inträffar på motorvägen är varje sekund viktig. Räddningstjänst, polis och ambulans behöver komma fram fort för att rädda liv. Nu testas ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm – en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten.

Årsredovisning 2018

Nyheter
2019-03-28
Under sommaren 2018 drabbades Sverige av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Landets räddningstjänster kämpade tillsammans för att begränsa och släcka bränderna. Internationella resurser i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal bistod Sverige vid olika insatser. Den långvariga värmen och torkan tycktes aldrig ta slut och eldningsförbudet drogs till sin yttersta spets.

Sommarbrandis 2019

Nyheter
2019-03-05
Du som är född 2004 och är folkbokförd i någon av våra medlemskommuner kan söka sommarjobb hos oss i sommar.

Sportlovsöppet på Botkyrka brandstation

Nyheter
2019-02-19
Fredag den 1 mars har vi sportlovsöppet kl 10-12 på Botkyrka brandstation, Tuna Gårdsväg 1 i Tumba. Vi bjuder på lärorika aktiviteter och uppvisning kl 11. Varmt välkomna!

Så eldar du säkert i vinter

Nyheter
2019-01-15
Vi har skrivit en liten guide kring säker eldning för att informera om vad du behöver tänka på när du eldar i öppna spisen eller braskaminen.

Av vem utförs sotningen?

Nyheter
2018-12-18
Södertörns brandförsvarsförbund får samtal från kommuninvånare som har frågor kring sotning då de blivit uppringda av ett företag som erbjuder sotningstjänster. Många uppfattar då detta som den godkända sotaren och känner sig därför lurade när det inte är så. Kommunens sotare ringer aldrig upp för tidsbokning, utan skickar en avisering med datum och tid via posten.

Nytt avtal om ökad trygghet i Nykvarn

Nyheter
2018-12-06
Trygghet i centrum, fortsatt arbete mot droger och alkohol bland ungdomar samt fokus på trafiksituationen vid skolor och förskolor. Det är huvudpunkterna i polisens och kommunens gemensamma medborgarlöften för 2019.

Samverkan över länsgränsen

Nyheter
2018-11-28
Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst inleder ett samarbete om att larma ut och leda räddningsstyrkor i ett gemensamt ledningssystem som sköts från Räddningscentralen i Stockholms län. Samarbetsavtalet börjar gälla den 1 januari 2020.

10-åriga Julie räddade familjens hus

Nyheter
2018-10-10
När mikrougnen började brinna gick brandvarnaren igång och uppmärksammade 10-åriga Julie Parruca på vad som hänt. Trots den stressande situationen visade Julie prov på fantastisk sinnesnärvaro och mycket god handlingskraft genom att slå av strömbrytaren till mikron för att sedan springa ut på gården och ropa på hjälp.

Inlägg på Ledarsidorna.se

Nyheter
2018-07-31
Det har spritts en uppgift på nätet om att Södertörns brandförsvarsförbund numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat.

Test av VMA-signalen 4 juni

Nyheter
2018-06-05
Vi har noterat att flera kommuninvånare hört av sig till oss om att signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som testades kl. 15.00 igår inte hörts på flera håll i Södertörn.

Brand på Tveta återvinningsanläggning

Nyheter
2018-05-29
Eftersläckningsarbetet på Tveta återvinningsanläggning kommer att pågå något dygn till. Läget anges vara stabilt. Återvinningsanläggningen är stängd tills vidare. Denna information uppdaterades 2018-05-30 kl. 16.00.

Öppet hus

Nyheter
2018-05-24
Vi har återkommande öppet hus dagar på våra brandstationer runt om i Södertörn. Välkommen att delta i roliga och lärorika aktiviteter tillsammans med oss.

Västen som räddar liv - Hälften skulle kunna överleva!

Nyheter
2018-05-21
Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet tillföljd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.

Rengöring av spisfläkt

Nyheter
2018-04-09
De senaste dagarna har vi fått ett flertal samtal från våra kommuninvånare som undrar över rengöring av spisfläktar i privatbostäder. Ett företag har kontaktat våra kommuninvånare med besked om att kommunen kräver att alla hushåll ska få sin spisfläkt och dess imkanal kontrollerad, mot en kostnad. Så vad gäller?

Årsredovisning 2017

Nyheter
2018-03-28
Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2017 godkändes av förbundsdirektionen och revisorerna under mars månad. I år har vi valt att inte trycka årsredovisningen med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl. Du kan ta del av den digitala årsredovisningen nedan där vi beskriver mer om vad som hänt under året och vår verksamhet.

Sommarbrandis 2018

Nyheter
2018-03-14
Ansökan till sommarbrandis är nu avslutad och de som har fått en plats är informerade. Har du inte hört av oss har vi tyvärr inte kunna erbjuda dig ett sommarjobb då antalet platser var begränsat.

Hembesök

Nyheter
2018-03-02
Under 2018 kommer vi att genomföra hembesök i samtliga av våra medlemskommuner. Bor du i; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje eller Tyresö kan du komma att få besök av oss!

Tillsammans gör vi Huddinge tryggare 2018

Nyheter
2018-01-18
Fotpatrullerande poliser, fartgupp och kroginspektioner är bara några exempel på åtgärder som lokalpolisen i Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund och Huddinge kommun tillsammans genomför under året för att skapa lugn och ordning.

Låna isdubbar på din brandstation

Nyheter
2018-01-12
Det finns ett begränsat antal isdubbar att låna av oss och som förvaras på våra stationer i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Utlämning och återlämnande av utrustning kan ske alla veckodagar.

Skydda dig mot brand

Nyheter
2017-12-01
Skydda dig själv eller någon du tycker om mot brand. Anmäl dig till SMS-tjänsten som påminner dig att testa dina brandvarnare.

Södertörns brandförsvarsförbund står upp för metoo-uppropet #LarmetGår

Nyheter
2017-11-28
Metoo-uppropen​ har på kort tid synliggjort hur kvinnor världen över utsätts för trakasserier på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Uppropet visar att sexuella övergrepp, trakasserier, kränkningar och maktmissbruk finns överallt i samhället och så även inom räddningstjänsten. Sedan några dagar lever #LarmetGår där berättelser om övergrepp i vår bransch samlas.

Nu är det dags att börja elda igen!

Nyheter
2017-10-20
I dagarna tänder många höstens första brasa i öppna spisen eller braskaminen för att få lite extra värme och ljus i mörkret. Vi på Södertörns Brandförsvarsförbund har skrivit en liten guide kring säker eldning för att informera om vad du behöver tänka på när du eldar.

Uppgradering av växeln 4 okt

Nyheter
2017-10-02
Nu på onsdag den 4 oktober kommer vi uppgradera vår telefonväxel. Det innebär att det kan vara störningar i telefontrafiken mellan kl 12.00 till 15.00.

Öppet hus på våra brandstationer

Nyheter
2017-09-28
Välkommen till öppet hus på våra brandstationer. Vi erbjuder roliga och lärorika aktiviteter tillsammans med oss vid olika tillfällen under hösten.

Vi söker brandmän, sommarvikarie 2018

Nyheter
2017-09-21
Du ska ha huvudet på skaft, ett stort hjärta och en vilja att hjälpa. Vi söker kvinnor och män till sommarvikariat, med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning.

Försvarsmaktens övning Aurora

Nyheter
2017-09-11
För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Hembesök

Nyheter
2017-09-01
Från och med söndag den 3 september börjar vi med hembesök i Södertälje, Botkyrka, Ekerö eller Nynäshamn kommmun. Bor du i någon av dessa kommuner kan du vara en av dem som får besök av oss under hösten.

Vila i frid

Nyheter
2017-07-23
Idag går våra tankar till anhöriga och kollegorna inom polisen efter att en polis i Västra Götaland omkommit i tjänsten.

Pågående skogsbrand vid Gladö kvarn

Nyheter
2017-07-14
Den skogsbrand som igår startade vid Mellanberg i närheten av Gladö kvarn pågår fortfarande. Vi har personal på plats och räknar med att branden kommer att pågå minst under hela dagen.

Felaktigt VMA-larm under söndagskvällen

Nyheter
2017-07-10
Strax efter kl. 22.00 under söndagen den 9 juli gick ett felaktigt VMA-larm (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ut i Stockholm. Orsaken till det felaktiga larmet är oklar, utredning sker med högsta prioritet.

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll

Nyheter
2017-06-30
Från och med den 1 juli gäller nya taxor för sotning och brandskyddskontroll i Södertörns brandförsvarsförbund medlemskommuner Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Ny sotare i Huddinge kommun från den 1 juli

Nyheter
2017-06-26
Södertörns brandförsvarsförbunds upphandling av sotning och brandskyddskontroll i Huddinge kommun är nu klar. Skorstensfejarmästarna Södertörn AB kommer att ta över uppdraget i kommunen från och med den 1 juli 2017.

Årets första öppet hus

Nyheter
2017-02-17
Fredag den 3 mars har vi sportlovsöppet kl. 10-12 på Botkyrka brandstation, Tuna Gårdsväg 1 i Tumba.

Nu söker vi sommarbrandis

Nyheter
2017-02-13
Du som är född 2002 kan söka sommarjobb hos oss i sommar. Vecka 25, 26 och 27 finns det möjlighet att vara på en av våra brandstationer. Antalet platser är begränsat och urval kommer att göras genom lottning om det behövs.

Deltidsbrandmän till Nykvarn

Nyheter
2016-11-21
Just nu söker vi deltidsbrandmän till vår brandstation i Nykvarn. För att vara aktuell för tjänsten måste du bo och arbeta på ett sätt som möjliggör att du kan infinna dig på stationen inom fem minuter efter larm under den tid du har beredskap.

Våra utbildningar

Nyheter
2016-10-17
Vi erbjuder utbildning inom brandsäkerhet och akutsjukvård för företag, organisationer och privatpersoner. Våra instruktörer har en bred kompetens med erfarenhet från både utryckande och förebyggande räddningstjänst. En investering i kunskap är en bra investering.

Vi söker larmoperatörer

Nyheter
2015-12-13
Räddningscentralen Stockholms län söker larmoperatörer med anställning som behovsanställd samt till sommaren 2016.

Nationell konferens oljeskadeskydd 2015

Nyheter
2015-10-27
Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) har återigen glädjen att erbjuda två fullspäckade dagar med kunskapsutbyte och ett utmärkt tillfälle för nätverksbyggande, dennagång i Göteborg.

Brandmän för tillsvidareanställning

Nyheter
2015-10-16
Med start 2016 söker vi brandmän för tillsvidareanställning. Nu söker vi dig som har minst två års samlad erfarenhet från kommunal räddningstjänst.

Samverkan för att öka trygghet och förebygga brott

Nyheter
2015-10-12
Södertörns brandförsvarsförbund, Huddinge kommun och Polisen har skrivit på ett nytt samverkansavtal i syfte att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet kring prioriterade områden som ungdomskriminalitet, trafiksäkerhet och organiserad brottslighet. Målet är ett tryggare Huddinge.

Nu söker vi brandmän till sommaren 2016

Nyheter
2015-09-22
Med anställning från april 2016 söker vi sommarvikarier. Vi söker kvinnor och män som är nyfikna på andra människor. Vi behöver dig som hela tiden vill lära och bli bättre, är initiativrik och som vill vara en del av att utveckla morgondagens räddningstjänst.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Nyheter
2015-09-14
Behöver du eller någon du känner gå utbildning i grundläggande brandskydd? Nu finns det möjlighet att anmäla sig till utbildningen på Södertälje brandstation den 23 september. Passar inte datumet kan du skicka in en intresseanmälan till någon av våra andra stationer.

Ledig tjänst

Nyheter
2015-09-03
Vi söker dig som vill leda och utveckla vår personal och produktion inom gruppen brandmän. Vi är en organisation i ständig förändring vilket ställer krav på dig som chef att både aktivt delta i vår utveckling men också att leda förändringsarbete.

Ej eldningsförbud

Nyheter
2015-09-01
Från och med i dag den 1 september är eldning tillåten i mindre omfattning under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljöskäl. Eldning sker på eget ansvar, släckutrustning ska finnas tillgänglig och eldningen bör vara avslutad före mörkrets inbrott.

Sotning och brandskyddskontroll i Huddinge kommun

Nyheter
2015-06-05
Det har kommit till vår kännedom att fastighetsägare i Huddinge kommun får brev angående sotning och brandskyddskontroll från ett företag som heter Sotningstjänst i Sverige AB. Där framgår att fastighetsägaren är skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll blir utfört.

Nacka brandstation utökar dagtid

Nyheter
2015-04-02
Sedan en månad tillbaka är bemanningen på vår station i Nacka utökad under dagtid (vardagar). Dessutom utökades antalet brandbilar med en släck-/räddningsbil. Från och med förra veckan är samtliga nya medarbetare på plats i Nacka.

Tekniskt fel på uppdatering larm

Nyheter
2015-02-16
Vi har tekniska problem med uppdateringen av larm på vår webbplats. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt och hoppas att det snart ska fungera igen.

Lediga tjänster

Nyheter
2015-03-13
Just nu söker vi brandingenjörer och brandskyddskontrollanter.

Familjedag vid Tveta Friluftsgård

Nyheter
2015-02-12
Välkommen till Tveta Friluftsgård söndagen den 15 februari kl. 11-15. En härlig dag med massor av aktiviteter för stora och små.

Antalet döda i bränder har minskat

Nyheter
2015-01-14
För andra året i rad visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Minskningen har varit påfallande stor under 2014.

Säker tur på isen

Nyheter
2014-12-29
Håller isen? Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka.

Fyrverkeri

Nyheter
2014-12-29
Råd och tips hur du hanterar fyrverkeri på rätt sätt.

Är du en av våra nya chefer?

Nyheter
2014-12-12
Vi söker dig som vill bli chef i vår organisation till ett chefsförsörjningsprogram som startar under våren 2015.

Ungdomens Hus i Fittja

Nyheter
2014-12-09
Botkyrka dagtidsstyrka besöker Ungdomens Hus i Fittja i dag den 9 december, kl 18- 20. Syftet med besöket är att informera om räddningstjänstens roll i samhället samt informera om hur man blir brandman.

1 december testas VMA

Nyheter
2014-12-01
Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Nästa gång är den 2 mars 2015 kl 15.00.

Välkommen till vår nya webbplats

Nyheter
2014-12-01
Nu har vi lanserat Södertörns brandförsvarsförbunds nya webbplats. Designen är uppdaterad och nya funktioner har lagts till eller ändrats.