Test av signalen VMA

Nyhet 2024-03-04
Måndag 4 mars klockan 15.00, testas utomhussignalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Testet pågår under minst två minuter och avslutas med signalen för Faran över.

Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Från och med den1 juli 2017 kan den som begär VMA även begära att sms ska skickas till mobiler, som använts i ett visst område, för att varna och informera dessa personer.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Felanmälan

Om signalen inte fungerar när den testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kan du felanmäla det till oss. Här fyller du i formuläret.

Mer information

Läs mer om varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Tillbaka till arkivet