Insatsen i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyhet 2021-01-27
Under dagen har vi kunnat påbörja en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivning från avfallshögen. Åtgärden vi vidtar är att täcka avfallshögen främst med sand.

Parallellt med detta fortsätter vårt arbete med att vidta åtgärder för att minska risken för skred i området och trygga att platsen är tillräckligt säker att beträda. 

Olika omständigheter, t.ex som väder och vind, kan medföra att vi vid vissa perioder behöver förändra insatsens arbete eller fatta andra inriktningsbeslut. 

Vi kan i dagsläget dessvärre inte svara på hur länge avfallshögen kommer att brinna och rökutvecklingen fortgå. 

Tillbaka till arkivet